Coronavirussituationen: Skatteförvaltningen förlänger betalningstiden för skatter som ingår i betalningsarrangemang och ger en amorteringsfri period i januari–mars 2022

På grund av coronarestriktioner erbjuder Skatteförvaltningen lindringar i betalningen av de skatter som ingår i ett betalningsarrangemang. Skatteförvaltningen förlänger betalningstiden för skatterna och ger frihet från att amortera raterna av betalningsarrangemanget i januari, februari och mars 2022. Du får förlängd betalningstid om du har ett betalningsarrangemang i kraft.

Den amorteringsfria perioden förlänger tiden för betalningsarrangemanget. De obetalade raterna för januari, februari och mars flyttas framåt i tiden för att betalas i slutet av betalningsarrangemanget. Samtidigt förlängs tiden för betalningsarrangemanget med 1–3 månader beroende på antalet flyttade betalningsrater. I samband med detta kan nya skatter inte läggas till betalningsarrangemanget.

Raterna i betalningsarrangemanget för januari, februari och mars behöver inte betalas

Om du har ett betalningsarrangemang i kraft kan du låta bli att betala betalningsarrangemangets månadsrater i januari–mars 2022. Ditt betalningsarrangemang förfaller alltså inte även om du inte betalar raterna av betalningsarrangemanget för dessa månader. Om du har sådana rater av betalningsarrangemanget som har förfallit till betalning före januari 2022 ska du betala dem på vanligt sätt. Du ska också följa övriga villkor för betalningsarrangemanget. Läs mer om villkoren för betalningsarrangemang.

Om du får skatteåterbäring används de på vanligt sätt till skatter i betalningsarrangemanget också i januari. Läs mer om användningen av skatteåterbäringar.

Vi kan inte flytta framåt eller returnera sådana rater av betalningsarrangemanget som du redan betalat.

Den förlängda betalningstiden och amorteringsfria perioden beviljas automatiskt

Om du har ett betalningsarrangemang i kraft behöver du inte separat ansöka om förlängd betalningstid och amorteringsfrihet. Vi beviljar dig dem automatiskt. Lindringen får också alla de som har ansökt om betalningsarrangemang senast den 31 januari 2022. Du får lindringen om Skatteförvaltningen godkänner betalningsarrangemanget. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang.

Alla de kunder vars betalningsarrangemang ändras får helt nya anvisningar för betalningen per post och i MinSkatt i början av februari. Om du har tagit i bruk elektroniska Suomi.fi-meddelanden, dvs. avstått från pappersposten, får du anvisningarna för betalningen endast i MinSkatt. Du får ett e-postmeddelande om det.

Du får själv bedöma om du vill utnyttja de extra månaderna för betalningsarrangemanget. Om du inte behöver få betalningsarrangemanget förlängt ska du fortsätta betala raterna av betalningsarrangemanget enligt den ursprungliga tidsplanen.

Dröjsmålsränta löper också i januari–mars och under de extra månaderna

Dröjsmålsränta beräknas alltid på skatter som ingår i ett betalningsarrangemang. Du ska också betala dröjsmålsränta för den förlängda tid som Skatteförvaltningen nu beviljar. Räntan beräknas enligt de faktiska betalningsdagarna och därmed ökar räntebeloppet i och med att betalningstiden blir längre. Ränteprocenten för den beviljade tidsfristen är samma som ränteprocenten på det betalningsarrangemang som redan är i kraft (2,5 % eller 7 %).

Om du följer den ursprungliga betalningstidsplanen ändras inte det räntebelopp som du ska betala.

  1. Den sista förfallodagen på ditt ursprungliga betalningsarrangemang är den 19 juli 2022. De rater av betalningsarrangemanget som är obetalade för januari–mars läggs till slutet av betalningsarrangemanget genom att flytta betalningsdagarna för raterna till den 19 augusti, 19 september och 19 oktober 2022.
  2. Den sista förfallodagen på ditt ursprungliga betalningsarrangemang är den 19 juli 2022. Du har redan betalat den rat av betalningsarrangemanget som förföll till betalning i januari 2022. Därmed läggs raterna för februari–mars till slutet av betalningsarrangemanget genom att flytta betalningsdagarna för raterna till den 19 augusti och 19 september 2022.
  3. Den sista förfallodagen på ditt ursprungliga betalningsarrangemang är den 28 februari 2022. De rater av betalningsarrangemanget som är obetalade för januari–februari läggs till slutet av betalningsarrangemanget genom att flytta betalningsdagarna raterna till den 28 mars och 28 april 2022.