Corona – sköt helst skatteärenden på nätet, per telefon och post

Vi uppmuntrar alla att använda MinSkatt där man kan sköta nästan alla skatteärenden. 

I MinSkatt kan man exempelvis göra ett ändringsskattekort och komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Man kan sköta alla dessa skatteärenden i MinSkatt

På skatt.fi finns det omfattande anvisningar om att sköta skatteärenden. Råd om att sköta skatteärenden får man också från Skatteförvaltningens chatt. MinSkatt handleder kunden att sköta skatteärenden steg för steg. 

Telefonservicen är ett alternativ till e-tjänsterna

I Skatteförvaltningens telefonservice kan du sköta skatteärenden och få råd. Från telefonservicen 029 497 001 kan man exempelvis beställa ett ändringsskattekort. Från telefonservicen (Blankettbeställningar) kan man också beställa olika blanketter för att sköta skatteärenden på papper. Servicenumret för blankettbeställningar är 029 497 031. 

Dokumenten kan sändas per post till Skatteförvaltningen

Du kan posta dokument till Skatteförvaltningen. På alla Skatteförvaltningens blanketter finns den adress antecknad till vilken du ska posta blanketten i fråga. Man kan skriva ut blanketter på skatt.fi eller beställa dem genom att ringa servicenumret 029 497 031.  

Om du kompletterar din förhandsifyllda skattedeklaration på papper, kan du göra det genom att fylla i uppgifterna på pappersblanketter och posta dem till Skatteförvaltningen. Man kan beställa de blanketter som man behöver och ett returkuvert genom att ringa servicenumret 029 497 031. Bifoga inte kvitton eller verifikat till skattedeklarationen – vi ber om dem vid behov. 

Alla blanketter som kommer till Skatteförvaltningen digitaliseras centraliserat, och när du postar dem går de direkt till den rätta adressen. Det lönar sig alltså inte att lämna dem på en skattebyrå – det påskyndar inte gången utan fördröjer den. 

Ändringar i öppettiderna för skattebyråer

Sköt dina skatteärenden i MinSkatt, per telefon eller post. Undvik att sköta skatteärenden på skattebyrån. Kom inte till skattebyrån om du är sjuk, har varit utomlands eller hör till riskgruppen.

Öppettiderna för en del skattebyråer har ändrats och förkortats på grund av coronasituationen