Corona – sköt helst skatteärenden på nätet, per telefon och post

Vi uppmuntrar alla att använda MinSkatt där man kan sköta nästan alla skatteärenden.

I MinSkatt kan man exempelvis göra ett ändringsskattekort och komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Man kan sköta alla dessa skatteärenden i MinSkatt.

På skatt.fi finns det omfattande anvisningar om att sköta skatteärenden. Råd om att sköta skatteärenden får man också från Skatteförvaltningens chatt. MinSkatt handleder kunden att sköta skatteärenden steg för steg.

Telefonservicen är ett alternativ till e-tjänsterna

I Skatteförvaltningens telefonservice kan du sköta skatteärenden och få råd. Från telefonservicen 029 497 001 kan man exempelvis beställa ett ändringsskattekort. Från telefonservicen (Blankettbeställningar) kan man också beställa olika blanketter för att sköta skatteärenden på papper. Servicenumret för blankettbeställningar är 029 497 031.

Dokumenten kan sändas per post till Skatteförvaltningen

Du kan posta dokument till Skatteförvaltningen. På alla Skatteförvaltningens blanketter finns den adress antecknad till vilken du ska posta blanketten i fråga. Man kan skriva ut blanketter på skatt.fi eller beställa dem genom att ringa servicenumret 029 497 031.

Alla blanketter som kommer till Skatteförvaltningen digitaliseras centraliserat, och när du postar dem går de direkt till den rätta adressen. Det lönar sig alltså inte att lämna dem på en skattebyrå – det påskyndar inte gången utan fördröjer den.

Ändringar i öppettiderna för skattebyråer

Sköt dina skatteärenden i MinSkatt, per telefon eller post. Undvik att sköta skatteärenden på skattebyrån. Om du kommer till byrån, håll säkerhetsavstånd och följ myndigheternas rekommendation att använda munskydd. om inte till skattebyrån om du är sjuk, har varit utomlands eller hör till riskgruppen. Öppettiderna