Skatteförvaltningen följer nu upp grå ekonomi, missbruk och bedrägerier särskilt noggrant

Man har stött företagen i coronasituationen till exempel genom att bevilja lättnader i tidsfristerna och i villkoren för betalningsarrangemang. Undantagsförhållandena kräver också effektiverad övervakning så att de erbjudna lättnaderna inte används fel.

På grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakat har man lättat på vissa normalförfaranden i beskattningen. Man har stött företagens verksamhet till exempel genom att bevilja förlängda tidsfrister, effektivera behandlingen av momsåterbäringar och skapa lättnader i betalningsarrangemang. Det är till fördel för samhället och de ärliga företagarna att aktörer inom grå ekonomi inte har en möjlighet att utnyttja dessa lättnader.

En bekant berättelse: majoriteten agerar rätt, en del inte

Undantagsförhållanden kan också skapa möjligheter för dem som agerar fel. Skatteförvaltningen övervakar situationen noggrant och samarbetar med skatteförvaltningarna i de nordiska länderna.

Gemensamt observerade exempel på missbruk är:

 • Deklarationer med fel innehåll kan eventuellt lämnas till Skatteförvaltningen exempelvis genom att deklarera för lite moms eller manipulera omsättningen eller löneuppgifterna. Med denna felaktiga eller fiktiva ekonomiska information stävar man efter att påverka företagets kreditvärdighet och utnyttja de stöd och tjänster som välfärdssamhället erbjuder.
 • I samband med de påskyndade förfarandena ser det ut att nya hot uppkommer bland annat om missbruk av identiteter och i samband med olika återbäringsbedrägerier. Dessa följs upp speciellt noggrant i övervakningen.
 • Konkursbrotten kan eventuellt öka när företagen nu allt mer gör bland annat företagsköp och ägarbyten.
 • Coronasituationen kan också försöka nyttjas för penningtvätt. Skatteförvaltningen har redan gjort penningtvättsanmälningar på basis av sina observationer.
 • Också en ökning av mer traditionella skattebrott är möjlig under undantagssituationen. Exempelvis i momsbeskattningen korrigeras deklarationerna i efterhand utan grund och i syfte att dra nytta.

Verktyg för att välja en pålitlig avtalspartner

Brottslingar riktar under exceptionella situationer snabbt sin verksamhet till branscher där det är lätt att förtjäna, i detta fall exempelvis till konsultbranschen samt försäljning av förnödenheter inom hälsovården.

Vi samlade ihop en kontrollista med tre punkter med hjälp av vilken man lätt kan bedöma sin avtalspartners pålitlighet.

1) Fäst uppmärksamhet vid priset och bakgrunden

 • Priset på tjänster och nyttigheter är betydligt lägre än marknadspriset.
 • Avtalspartnern har inte en lång affärsverksamhetshistoria.
 • Företaget eller dess representant känner inte till produkten eller marknaden.
 • Företaget finns inte i Skatteförvaltningens register även om affärsverksamheten är omfattande.
 • Företaget ger inte en pålitlig utredning om vilken arbetskraft som används för att producera tjänsterna.

2) Fäst uppmärksam vid verksamhetssätten

 • Avtalspartnern representeras av någon annan än företagets officiella ansvarspersoner.
 • Kontakt- eller ansvarspersonerna förblir desamma men företagets kontaktuppgifter eller bankkonto ändras konstant.
 • Bolaget är detsamma men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och på samma gång sjunker priset betydligt.

3) Fäst uppmärksam vid betalningsarrangemangen

 • Säljaren förutsätter kontantbetalning även vid större affärer.
 • Företaget ber dig rikta betalningen till en tredje part eller ett utländskt konto (t.ex. skatteparadis).
 • Företaget ber dig rikta betalningen till flera konton.
 • Betalningsarrangemangen verkar inte förnuftiga eller väcker misstankar.

Ny statistik ger en helhetsbild av grå ekonomi

Skatteförvaltningen arbetar intensivt med andra centrala myndigheter inom bekämpningen av grå ekonomi och ekonomibrottslighet och utbyter effektivt uppgifter om upptäckta missbruk. I ny statistik framkommer att man effektivt lyckas förebygga grå ekonomi och ekonomibrott med bekämpningsåtgärder.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2020