Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

För år 2022 får du efter självriskandelen dra av högst 8 400 euro i kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

Resekostnadsavdraget för resor mellan bostad och arbetsplats höjs temporärt för 2022. Avdragets maximibelopp stiger från 7 000 euro till 8 400 euro. Självrisken på 750 euro förblir oförändrad.

Fr.o.m. 1.7.2022 kan du ansöka om ändringsskattekort för höga resekostnader för år 2022

Resekostnaderna kan beaktas redan i procentsatsen på skattekortet. Ange resekostnaderna från början av året. Om det behövs kan du göra ändringar i skattekortet under årets lopp. Maximibeloppet på 8 400 euro kan tillämpas först fr.o.m. 1.7.

Också eurobeloppet per kilometer för resor med egen bil stiger för 2022

Det kilometerbaserade värdet av resekostnadsavdrag för bruk av egen bil stiger till 0,30 euro per kilometer och för bruksförmånsbil till 0,24 euro per kilometer. Ökningarna till det tidigare beloppet är 5 cent.

För dem som får resekostnadsavdraget för användning av egen bil är det 0,30 euro per kilometer för hela året 2022. Detta avdrag kan göras på skattekortet från och med den 1 juli 2022.
Resekostnadsavdraget för 2021 är 0,25 euro per kilometer för användning av egen bil.

Du har i vår fått den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2021

Observera att i den deklareras resekostnaderna för beskattning enligt de värden som fastställts för 2021.

  • självrisk 750 euro
  • maximibeloppet av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen 7 000 euro.

Du får skattedeklarationen för 2022 på våren 2023.

Observera att dagtraktamenten och kilometerersättningar som betalas för en tillfällig arbetsresa är oförändrade. Läs Skatteförvaltningens beslut: Kilometerersättningar och dagtraktamenten under 2022.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 7.4.2022