Mindre anskaffningar och vissa utgiftsrester kan dras av snabbare än tidigare

Företag samt jord- och skogsbruksidkare kan dra av mindre anskaffningar samt mindre utgiftsrester av maskiner och anläggningar snabbare än tidigare från och med skatteår 2021.

  • Den övre gränsen för mindre anskaffningar av lösa anläggningstillgångar höjs till 1 200 euro. Alltså om anskaffningspriset är högst 1 200 euro får det i fortsättningen dras av på en gång.
  • I beskattningen av näringsinkomst och jordbruk får en utgiftsrest på högst 1 200 euro avlyftas på en gång.
  • I näringsbeskattningen får mindre anskaffningar dras av för sammanlagt 3 600 euro under skatteåret.
  • I beskattningen av skogsbruk får en liten anskaffning eller utgiftsrest dras av på en gång om den är högst 600 euro.

Observera att ändringarna gäller beskattningen för 2021, alltså inte de skattedeklarationer som lämnas för 2020.