Pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret från och med 2021

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om de pensioner och förmåner som utbetalats efter 1.1.2021. Pensions- och förmånsinkomster betalas exempelvis av pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret och kommunerna.

Till inkomstregistret anmäls bland annat lagstadgade ålderspensioner, deltidspensioner, idrottspensioner, arbetslöshetsförmåner, alterneringsersättningar, vårdpenningar för hemvårdsstöd och de babypengar som kommunerna betalar. Läs mer om vilka förmånsinkomster som ska anmälas till inkomstregistret (inkomstregistret.fi).

Endast förmånsbetalaren kan lämna en anmälan om förmånsuppgifter. I en anmälan om förmånsuppgifter anges uppgifter om en förmånstagare för samma betalningsomgång.

Uppgifterna anmäls elektroniskt med en anmälan om förmånsuppgifter senast på den femte dagen efter betalningsdagen för förmånen eller pensionen.

Året 2021 är för förmånsuppgifternas del en övergångsperiod då förseningsavgifter endast påförs i undantagssituationer.

Inkomstregistret ersätter Skatteförvaltningens årsanmälningar som gäller förmåner och pensioner

De pensions- och förmånsuppgifter som i fortsättningen anmäls till inkomstregistret lämnas inte längre till Skatteförvaltningen med en årsanmälan. Av de uppgifter som anmäls till inkomstregistret ersätter en del årsanmälningarna helt och en del delvis. Eftersom även verkställda förskottsinnehållningar och uttagna källskatter på pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret anges de inte längre till Skatteförvaltningen i en deklaration av skatter på eget initiativ.

Pensioner och förmåner, förskottsinnehållningar på dessa samt källskatt som tagits ut för 2020 anmäls till Skatteförvaltningen för sista gången i januari 2021.

Övriga årsanmälningar, såsom årsanmälan om exempelvis dividender och räntor, lämnas fortfarande till Skatteförvaltningen.

De anmälningar som den anmälan om förmånsuppgifter som lämnas till inkomstregistret ersätter i sin helhet

 • årsanmälan, specifikation över retroaktiva pensioner (VSTAKELE)
 • årsanmälan om ersättningsdagar för arbetslösa (VSKORVPV)
 • årsanmälan av kontaktpersonen för en pensions- och förmånsbetalare (VSELVYHT)
 • försäkringsuppgifterna i lagen om skatt på arv och gåva (E).

De anmälningar som den anmälan om förmånsuppgifter som lämnas till inkomstregistret ersätter delvis

 • Deklaration av skatter på eget initiativ
  • även förskottsinnehållningar och källskatter på de pensioner och förmåner som anmäls till inkomstregistret ska anmälas till inkomstregistret
  • förskottsinnehållningar och källskatter på andra än de prestationer som anmäls till inkomstregistret anmäls fortfarande till Skatteförvaltningen
 • Prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig (VSRAERIE, 7809r)
  • följande uppgifter ska fortfarande lämnas till Skatteförvaltningen:
  • Prestationsslag C2 – C8 (räntor)
  • Annan prestation D1 (t.ex. stipendium)
  • Annan avkastning från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långtidssparande D2
  • Prestationsslag E1 – E8 (dividender och överskott från andelslag)
  • Prestationsslag P4, P5, P6 och P7 (prestationerna som grundar sig på ett avtal om långtidssparande)
 • Årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE, 7803r)
  • följande uppgifter ska fortfarande lämnas till Skatteförvaltningen:
  • F Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som beskattas som förvärvsinkomst
  • M Skattepliktigt strejkunderstöd
  • Q1 Årlig prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapitalinkomst
  • Q2 De besparingar av avtal om långtidssparande som betalats till följd av att spararen eller någon annan som är berättigad till besparingarna har avlidit.
  • V3 Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och beskattas som kapitalinkomst förhöjd med 20 procent
  • V4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och beskattas som kapitalinkomst förhöjd med 50 procent
  • Z Återbäring av lagstadgad pensionsförsäkringspremie
  • pensioner som betalats ut av fysiska personer
 • Läs mer:Årsanmälningar för år 2021