Årsanmälningar för år 2021

De flesta pensionerna och förmånerna anmäls till inkomstregistret från och med år 2021. De pensions- och förmånsuppgifter som i fortsättningen anmäls till inkomstregistret lämnas inte längre till Skatteförvaltningen med årsanmälningar.

För år 2021 lämnas två nya årsanmälningar:

Bl.a. årsanmälan om dividender och årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga för år 2021 kommer att ändras.

 • I årsanmälan om dividender finns nu det nya prestationsslaget dividender som delas ut i annan form än pengar. Också sammandraget av dividender har nya uppgifter.
 • Även pensioner och förmåner som betalats till begränsat skattskyldiga ska anmälas till inkomstregistret, men exempelvis dividender, räntor och övriga prestationer ska fortfarande anmälas till Skatteförvaltningen.
  • Med blankett 7809 går det att anmäla de dividender, överskott från andelslag, räntor och övriga prestationer som andra än offentligt noterade bolag betalat ut till en begränsat skattskyldig.
  • Om prestationer som betalats ut till begränsat skattskyldiga anmäls i filformat, finns det tre separata dataflöden som kan användas: Årsanmälan om räntor som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRKOERI), Årsanmälan om övriga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (VSRMUERI) och Årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (VSROSERI).
  • Dividender som ett offentligt noterat bolag betalat ut anmäls i Offentligt noterade bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102).

Ytterligare information om årsanmälningarna.

Inlämningsdagar för årsanmälningarna 2022

Årsanmälningarna för år 2021 ska lämnas senast 31.1.2022.

Följande årsanmälningar har dock avvikande inlämningsdagar:

 • 15.2.2022 Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
 • 24.2.2022 Årsanmälan om delägarlån

Årsanmälan om värdepapper och derivat som utgör tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) lämnas inte längre.

Följande årsanmälningar lämnas första gång för skatteåret 2020:

 • Årsanmälan om förmedlade tjänster (VSVALPAL)
  • Med förmedlade tjänster avses transporttjänster och uthyrningsverksamhet. Årsanmälan om de förmedlade ersättningarna eller betalningarna ska lämnas av den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller fungerar som representant för en förmedlingstjänst i Finland.
  • Årsanmälan kan fr.o.m. 1.1.2021 lämnas via API-gränssnittet eller elektroniskt på en webblankett eller fr.o.m. 4.1.2021 i form av en csv-fil.
 • Årsanmälan om aktiesparkonton (VSOSAKET)
  • Årsanmälan för uppgifter om aktiesparkonton lämnas av den som tillhandahåller tjänsten, exempelvis av en bank. Läs mer om aktiesparkonton.

Årsanmälningarna för år 2020 ska lämnas senast 1.2.2021.

Anvisningar och postbeskrivningar för år 2020