Årsanmälningar för år 2020

Två nya årsanmälningar ska lämnas för år 2020: årsanmälan om aktiesparkonton och årsanmälan om förmedlade tjänster. Med förmedlade tjänster avses transporttjänster och uthyrningsverksamhet.

Den tjänsteleverantör som erbjuder avtal om aktiesparkonton lämnar en årsanmälan om aktiesparkonton. Tillhandahållaren av förmedlingstjänster eller representanten för förmedlingstjänsten i Finland lämnar en årsanmälan där hen anmäler de ersättningar eller betalningar som hen förmedlat i samband med förmedlingstjänster.

Dessutom har de nuvarande årsanmälningarna ändrats till vissa delar. Också de här ändringarna gäller årsanmälningar som lämnas för 2020.

De sista inlämningsdagarna för årsanmälningarna år 2021 är i regel desamma

Årsanmälningarna för år 2020 ska lämnas senast 1.2.2021.

Följande årsanmälningar har dock avvikande inlämningsdagar:

Tidsfrist Anmälan
15.2.2021 Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
20.2.2021 Årsanmälan om de arbetslösas ersättningsdagar
24.2.2021 Årsanmälan om delägarlån

Ändringar till uppgifterna som ska lämnas för 2020

Anmälan som inte längre lämnas:

  • Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS

Nya årsanmälningar:

  • Årsanmälan om förmedlade tjänster (VSVALPAL)
  • Årsanmälan om aktiesparkonton (VSOSAKET)

Anvisningar och postbeskrivningar för år 2020

Läs mer