Personer som flyttat till Finland får hjälp med sina skatteärenden på servicestället International House Helsinki

Skatteförvaltningen betjänar på IHH endast med tidsbokning på grund av coronavirussituationen.
Boka tid i MinSkatt eller
Ring våra servicenummer 029 512 000.

När du flyttar till Finland från utlandet sköts dina skatteärenden på International House Helsinki (IHH).

Du får hjälp från International House Helsinki i följande situationer:

  • när du behöver exempelvis skattekort och skattenummer för att du har flyttat till Finland på grund av arbete eller studier
    Obs! I Nyland ska grupper på över fem personer boka en tid till Helsingfors (Tavastvägen).
  • du har ett företag eller är en enskild näringsidkare och du anställer och förmedlar arbetskraft från utlandet
  • du får inkomst från utlandet.

Observera att i Nyland får du dessa tjänster endast från IHH. Tjänsterna är inte tillgängliga på skattebyråerna i Helsingfors (Tavastvägen), Träskända, Lojo, Borgå och Raseborg.

I andra skatteärenden kan du besöka vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

I IHH medverkar Skatteförvaltningen, FPA, Helsingfors stad, Migrationsverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Nylands TE-byrå, Helsingforsregionens handelskammare och Pensionsskyddscentralen.

Kontaktuppgifter
IHH
Fågelviksgränden 2 D, 2 våningen
00530 Helsingfors

www.ihhelsinki.fi/