Servicenummer – Företagare, företag och samfund

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15, i juli kl. 9–15.

 • I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden.
 • Om du ringer vår telefonservice och ditt ärende gäller MinSkatt: Logga färdigt in i MinSkatt så att vi kan handleda dig med användningen under samtalets gång.

Mervärdesbeskattning 029 497 015

 • Momsbeskattning, att deklarera och betala moms

Bekanta dig med ämnet

Inkomstbeskattning och registrering: firmaföretagare, öppet bolag, kommanditbolag 029 497 005

Bekanta dig med ämnet

Inkomstbeskattning och registrering: aktiebolag, andelslag, förening och stiftelse 029 497 007

 • Inkomstskattedeklaration och förskottsskatter
 • Handledning för nya företag
 • Att avbryta eller lägga ned verksamhet, att avregistrera sig
 • Föreningars allmännyttighet
 • Beskattningen av persondelägare och personkunders dividendinkomster: ring Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003

Bekanta dig med ämnet

Jordbruks- och skogsbeskattning 029 497 017

 • Skattedeklaration
 • Förskottsskatter
 • Momsbeskattning av primärproducenter
 • Inkomster från virkesförsäljning
 • Frågor om generationsväxling

Bekanta dig med ämnet

Verka som arbetsgivare, verkställa förskottsinnehållning 029 497 005

 • Arbetsgivarprestationer
 • Betalning av arbetsgivarprestationer
 • Anmälan av löneuppgifter till Inkomstregistret, se kontaktinformation
 • Beskattningen av en arbetstagare som kommer till Finland från utlandet: ring 029 497 003 (Personkunders internationella inkomstbeskattning)

Bekanta dig med ämnet

Bilbeskattning 029 497 151

 • Bilförmånen för arbetsgivare: ring 029 497 005 (Arbetsgivare och förskottsuppbörd)
 • Bilförmånen för bilförmånstagare: ring 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)
 • Betalningssvårigheter: ring 029 029 497 156 (Betalningsuppskov för bil- och punktskatt)

Bekanta dig med ämnet

Katso-autentisering, elektronisk kommunikation och befullmäktigande 029 497 005

 • Kundtjänst för organisationer, tfn 029 553 5115 (mån–fre kl. 10−15) eller organisaatiopalvelut@dvv.fi, fungerar som stöd vid användningen av e-tjänsten Suomi.fi (autentisering, meddelanden, befullmäktigande, e-tjänsten, servicedatabasen). 
 • Obs! Katso-autentiseringen slutar användas under 2020. Övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Fastighetsbeskattning 029 497 021

 • Om du köpt en fastighet och ärendet gället överlåtelseskatt: ring 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)

Bekanta dig med ämnet

 

Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

 • Betalningsinformation
 • Utredning av fel i betalningar
 • Skatteåterbäringar

Bekanta dig med ämnet

Betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029

 • Betalningsarrangemang och betalningssvårigheter
 • Ansök om betalningsarrangemang enklast via MinSkatt

Bekanta dig med ämnet

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Bekanta dig med ämnet

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

 • Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper

Bekanta dig med ämnet

Punktbeskattning 029 497 155

 • Punktskattetillstånd
 • Energi- och avfallsskatter, övriga punktskatter
 • Skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS)
 • Deklarering av punktskatter
 • Betalningssvårigheter: ring 029 029 497 156 (Betalningsuppskov för bil- och punktskatt)

Bekanta dig med ämnet

Intyg över skatteskulder 029 497 033

Årsamnälningar 029 497 037

 • Dividender och andra prestationer:
  • årsanmälan om dividender
  • källskatt på ränteinkomster
  • stipendier och understöd
  • medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor
  • delägarlån
  • lån och räntor
  • virkesköparens årsanmälan.
  • FATCA-, CRS- och DAC2-årsanmälningar.
 • Löner och pensioner
  • Arbetsgivarens årsanmälan om löner (att korrigera en anmälan för 2018 eller tidigare år)
  • pensioner och förmåner

Läs anvisningar om detta: