Respons om servicen på skattebyrån

Denna blankett är enbart för feedback om byråbesök. Om du har frågor som gäller din personliga beskattning eller ett enskilt företags beskattning kontakta

Skriv inga personliga uppgifter i meddelandet som t.ex. personbeteckning eller bankkontonummer.

Uppgifter som har markerats med asterisk (*) är obligatoriska.
Kontaktuppgifter