Skatteförvaltningens räknare

Användningen av programmet kräver inte identifiering.

Skatteprocenträknare

Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta om förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort behöver ändras, då dina inkomster eller avdrag har väsentligt ändrats t.ex. på grund av att du slutat eller börjat arbeta.  


Alkoholskatteräknare

Med hjälp av räknaren kan du uppskatta hur mycket skatt du måste betala på alkoholdrycker och dryckesförpackningar.


Arvsskatteräknare

Med arvsskatteräknaren kan du beräkna arvsskattebeloppet om arvlåtaren har avlidit 1.1.2017 eller efter det. I räknaren kan du också göra make- och minderårighetsavdragen.


Bilförmånsräknare

Med denna räknare kan du beräkna beskattningsvärdet av en finsk person- eller paketbil.  


Bruttolöneräknare

Du kan använda räknaren t.ex. för beräkningen av bruttolön för en arbetstagare som kommit från utlandet för att arbeta i Finland. 


FIFO-räknaren för virtuella valutor

Med FIFO-räknaren kan du beräkna de vinst- eller förlustbelopp som realiseras av användningen av virtuella valutor transaktionsspecifikt. Räknaren lämpar sig inte i situationer när virtuella valutor byts till andra virtuella valutor.”


Fordonsuppgifter och bilskatteräknare

I tjänsten kan du beräkna skattebeloppet för ett begagnat fordon med hjälp av en räknare.


Gåvoskatteräknare

Med gåvoskatteräknaren kan du beräkna gåvoskattens belopp när gåvan har mottagits 1.1.2017 eller senare.


Källskatteräknare för begränsat skattskyldiga artister och sportutövare bosatta i ett EU/EES-land

Med källskatteräknaren kan du beräkna om det är förmånligare för en utländsk artist eller sportutövare att kräva avdraget av direkta kostnader som hänför sig till aktivitet i Finland eller betala en källskatt på 15 % utan att dra av de direkta kostnaderna.  


Räknare för avräkning av utländsk källskatt

Med räknaren för avräkning av utländsk källskatt kan du beräkna beloppet av den källskatt som avräknas från och med skatteår 2017. Du kan använda räknaren om du har fått utländska dividend-, ränte- eller royaltyinkomster eller rörelseinkomst från ett fast driftställe.


Räknare för lättnad vid den nedre gränsen för moms

Med räknaren kan du beräkna lättnaden vid den nedre gränsen för moms om ditt företags omsättning är 10 000–30 000 euro och räkenskapsperioden 12 månader. I slutresultatet som räknaren ger finns alla de uppgifter som du behöver för att ansöka om lättnaden i MinSkatt.


Räknaren för överlåtelseskatt

Du kan preliminärt beräkna din överlåtelseskatt med räknaren överlåtelseskatt.


Ränteräknare

Med ränteräknaren kan du beräkna beloppet på förseningsräntor, dröjsmålsräntor och skattetillägg. 


Tilläggsförskottsräknaren

Med tilläggsförskottsräknaren kan du beräkna hur mycket tilläggsförskott företaget eller organisationen ska ansöka om och betala efter utgången av skatteåret.