Vad ska jag göra om jag av någon orsak inte kunde lämna skattedeklarationen i tid i MinSkatt (utsatt datum 2.4)?

Besökarantalet i MinSkatt var mycket stort under vecka 14 och därför förekom det tillfälliga fördröjningar i tjänsten särskilt under lunchtid. Kapaciteten i MinSkatt ökades. Åtgärderna för att öka kapaciteten i MinSkatt visade sig eventuellt för kunderna som störningar på onsdagen 1.4 kl. 18.00–20.00.

Skattedeklarationerna för rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare samt för öppna bolag och kommanditbolag hade det utsatta datumet på torsdagen 2.4. Samma utsatta datum gällde också makarna till rörelseidkare och yrkesutövare samt jordbruksidkare. Om du på grund av tekniska störningar inte hade möjlighet att lämna din skattedeklaration i tid ska du lämna den genast när det är möjligt. Om du lämnade din skattedeklaration senast på måndagen 6.4 orsakas inga förseningspåföljder för dig. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen av denna orsak.

(Uppdaterad 7.4.2020)