Så här kan du sköta skatteärenden i MinSkatt

Med hjälp av dessa anvisningar loggar du in i MinSkatt, lär dig att navigera i tjänsten och får en uppfattning om hurdana faser det finns exempelvis då du lämnar en deklaration.

Du behöver:

Dessa faser ingår i användningen av MinSkatt:

 1. Logga in (autentisera dig)
 2. Välj vems skatteärenden du sköter
 3. Granska uppgifter
 4. Deklarera och lägg till uppgifter stegvis
 5. Kontrollera, korrigera och skicka uppgifterna
 6. Logga ut ur MinSkatt

1. Logga in, det vill säga autentisera dig

När du loggar in i MinSkatt ska du autentisera dig elektroniskt. För det behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller en Katso-kod. I praktiken loggar du in i MinSkatt på samma sätt som i din egen nätbank.

Så här kommer du till MinSkatt:

 1. Gå till inloggningssidan i MinSkatt (länken öppnas i ett nytt fönster)

  Du kan också skriva in adressen skatt.fi/minskatt i webbläsarens adressfält

 2. Du är på inloggningssidan i MinSkatt. Välj Logga in.

  Du kan titta på exempelbilden där knappen Logga in har framhävts med en orange ram.

 3. Välj på vilket sätt du vill autentisera dig med i MinSkatt. Om du använder bankkoder ska du gå vidare genom att välja namnet på din bank.

 4. Du är på din banks autentiseringssida. Välj vilket autentiseringssätt du vill använda. Logga in med dina bankkoder på samma sätt som när du använder din nätbank.

  På exempelbilden är Nordeas autentiseringssida vald. Standardinställningen är inloggning med kodappen. Sedan ska du skriva ditt användar-ID och välja OK. Mer information och anvisningar om autentisering får du på din banks webbplats.

2. Välj vems skatteärenden du sköter

I MinSkatt kan du alltid sköta dina egna skatteärenden.

Om du sköter ärenden på en annan persons, ett företags eller ett samfunds vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Mer information får du i anvisningen Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

 • Du ser en sida med tre gröna knappar. När du sköter dina egna skatteärenden – till exempel granskar din förhandsifyllda skattedeklaration eller gör ett nytt skattekort – ska du välja knappen Egna skatteärenden som är högst upp. 

  Om du exempelvis ansöker om ett skattekort för ditt minderåriga barn, ska du välja den mellersta knappen Agera på en annan persons vägnar.

3. Granska uppgifter

 1. Ingångssidan i MinSkatt

  Du är på ingångssidan i MinSkatt där du ser dina egna uppgifter. Från den här sidan kan du exempelvis gå vidare till olika skattedeklarationer och ansökningar. Du kan också bara prova på att klicka på olika länkar och undersöka vad det finns i MinSkatt. Du kommer alltid tillbaka till denna ingångssida i MinSkatt genom att välja länken Ingångssidan uppe till vänster.

 2. Ingångssidan i MinSkatt: Punkten Observera

  Punkten Observera innehåller länkar via vilka du direkt kan läsa eller granska aktuella ärenden. 

 3. Ingångssidan i MinSkatt: Punkten Funktioner

  Punkten Funktioner har länkar via vilka du exempelvis kan lämna skattedeklarationer, göra skattekort eller betala skatter. 

  När du väljer länken Alla funktioner hittar du en lista med allt du kan göra i MinSkatt.  

 4. Ingångssidan i MinSkatt: Fliken Skatter

  När du rullar ingångssidan i MinSkatt neråt ser du en rad med länkar via vilka det öppnas flikar, det vill säga olika vyer på nedre delen av sidan. På sidan visas färdigt fliken Skatter. I den finns uppgifter om och länkar till de skatteärenden som du ska sköta eller som du skött tidigare. 

  Om du väljer exempelvis länken Inkomstskatt för personer kan du granska dina beskattningsuppgifter för olika år och till exempel lämna skattedeklarationen eller göra ett nytt skattekort.

 5. Ingångssidan i MinSkatt: övriga flikar

  När du väljer andra flikar kan du granska och redigera mera uppgifter:

  • Betalningar och återbäringar:Här visas de betalningar och återbäringar som använts till skatter.
  • Vidtagna åtgärder: Här ser du de deklarationer och ansökningar som du har gjort och skickat i MinSkatt.
  • Postlåda: I postlådan visas de meddelanden, beslut och brev som Skatteförvaltningen skickat till dig. Välj Visa meddelanden eller Visa alla om du också vill se meddelanden och beslut som kommit tidigare. (Se exempelbilden)
  • Kunduppgifter: Här ser du dina uppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och kontonummer.

4. Gå till att deklarera och lägga till uppgifter stegvis

 1. Ingångssidan i MinSkatt: den förhandsifyllda skattedeklarationen

  Om du vill granska och korrigera din förhandsifyllda skattedeklaration ska du först på ingångssidan leta reda på rubriken Observera. Välj under rubriken länken Din förhandsifyllda skattedeklaration kan kontrolleras

 2. På den här sidan ser du bland annat skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet. Välj länken Korrigera för att ange uppgifter till din förhandsifyllda skattedeklaration.

 3. Du är på den första sidan av din förhandsifyllda skattedeklaration. Den förhandsifyllda skattedeklarationen har fem faser: 

  1. Bakgrundsinformation
  2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag
  3. Övriga inkomster
  4. Övriga avdrag
  5. Förhandsgranska och skicka

  Fasen Bakgrundsinformation öppnas först. På den här sidan kan du kontrollera dina uppgifter.

  Du kan gå vidare till de följande faserna på två olika sätt:

  • Du kan välja namnet på fasen i navigeringen som finns under rubriken Förhandsifylld skattedeklaration. (Se exempelbilden)
  • Du kan också alltid gå vidare till följande fas med knappen Följande som finns nere på sidan.
 4. Om du lägger till uppgifter om inkomster och avdrag i din skattedeklaration som inte visas i punkt 2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag, ska du göra så här:

  • Ange inkomsterna i fas 3. Övriga inkomster.
  • Ange avdrag i fas 4. Övriga avdrag.
  • Sök först fram det som du vill ange uppgifter om.
  • Välj Ja i den rätta punkten. (Se exempelbilden)
  • Välj därefter länken Lägg till en ny, sedan kan du ange uppgifter.

  Mer anvisningar på sidan Så här kompletterar du den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt

5. Kontrollera, korrigera och skicka uppgifterna

 1. I fasen Förhandsgranska och skicka kan du ännu kontrollera alla de uppgifter som du har angett. Du får fram de detaljerade uppgifterna när du väljer namnet på uppgiften (se exempelbilden).

  Om du behöver korrigera uppgifterna ska du välja länken Redigera. Därefter flyttas du direkt till punkten där du kan redigera uppgifterna. Sedan ska du på nytt gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

 2. När uppgifterna är rätt kan du skicka deklarationen. Rulla sidan neråt för att se knappen Skicka. Skicka deklarationen. Efter det får du en bekräftelse på att Skatteförvaltningen tagit emot din deklaration.

  Observera att du inte behöver ange alla uppgifter på en gång. Om du kompletterar din skattedeklaration många gånger före din utsatta dag ska du varje gång komma ihåg att antingen spara din deklaration som halvfärdig eller skicka den. Då sparas uppgifterna i MinSkatt.  

6. Logga ut ur MinSkatt

 • När du har skickat deklarationen eller skött dina andra skatteärenden i MinSkatt ska du komma ihåg att logga ut ur tjänsten. Välj länken Logga ut uppe till höger på sidan.