Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Jordbruksidkare och skogsbruksidkare: så här ger du en annan fullmakt att sköta dina skatteärenden

Du kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att på elektronisk väg sköta skatteärenden som ingår i din jordbruks- eller skogsbruksverksamhet. Befullmäktigandet görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Så här ger du fullmakt på Suomi.fi

För befullmäktigande och elektronisk ärendehantering behöver du dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du inte har något av dem kan du ge fullmakt genom att göra en fullmaktsansökan.

Ge fullmakt med FO-nummer: Vi rekommenderar att du ger fullmakt med ett FO-nummer så att ombudet får en smidig åtkomst till kunduppgifter i MinSkatt och ett sammandrag varje månad.

När du har identifierat dig på Suomi.fi väljer du Företagets fullmakter. Efter detta går du automatiskt till sidan där du kan sköta ärenden för ditt företags räkning. Sedan ger eller godkänner du fullmakten i tjänsten.

Näringsidkare kan ge fullmakt i tjänsten Suomi.fi även om näringsidkaren inte är införd i handelsregistret.

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten Hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ge fullmakt på Suomi.fi

Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter till exempel med dina personliga bankkoder och ge fullmakt där.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

När du har gett fullmakt på Suomi.fi gäller den genast. Fullmaktshavaren kan till exempel logga in i MinSkatt med sina personliga bankkoder och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

Så här gör du en fullmaktsansökan

Om du inte kan identifiera dig på elektronisk väg kan du göra en fullmaktsansökan.

1

Välj en eller flera fullmakter

Med fullmakten hantering av skatteärenden är det möjligt att sköta fullmaktsgivarens samtliga skatteärenden. Med andra fullmakter är det endast möjligt att sköta specifika ärenden i begränsad utsträckning.

Läs beskrivningar av fullmakterna för att se vilken fullmakt som passar dina behov

Välj fullmakt senare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

2

Ansök om fullmaktsrätt

Först ska du göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Med ansökan söker du fullmaktsrätt eller fullmaktsrätt för representant.

Gör en fullmaktsansökan på Suomi.fi

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Observera! När ansökan har behandlats och fullmaktsrätten har registrerats ska du med dina personliga bankkoder logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Där kan du ge en egentlig ärendefullmakt (beskrivningar i punkt 1) som gör det möjligt för fullmaktshavaren att sköta skatteärenden på elektronisk väg.

3

Ge ärendefullmakt på Suomi.fi

När fullmaktsansökan har godkänts och du har fått fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ge ärendefullmakter eller representationsfullmakter till de personer som behöver dem för att sköta ärenden på samfundets vägnar. Om du själv ska börja sköta organisationens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Anvisning:Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi
Läs punkt 3: Ge fullmakt och sörj för identifieringsverktyg

Begränsa vid behov de uppgifter som visas för ombudet

Om du ger ett ombud Suomi.fi-fullmakten hantering av skatteärenden kan fullmaktshavaren se, korrigera och anmäla fullmaktsgivarens samtliga beskattningsuppgifter som gäller företagsverksamheten och den personliga beskattningen.

Om du inte vill att din bokförare eller ditt ombud ska se dina personliga skatteuppgifter ska du göra så här:

  • Ge på Suomi.fi din bokförare fullmakt att sköta ett enskilt skatteärende. Din bokförare kan till exempel med fullmakten skattedeklarering på dina vägnar lämna de skattedeklarationer som behövs
  • Logga själv in i MinSkatt med dina bankkoder, kopiera där de uppgifter som behövs och skicka dem till din bokförare.