Föreningar: så här ger du fullmakt

Om du är en i föreningsregistret antecknad styrelseordförande eller en person med firmateckningsrätt i föreningen kan sköta ärenden utan separat fullmakt i MinSkatt, Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Om du har rätt att representera föreningen ensam kan du ge en annan person eller ett företag en Suomi.fi-fullmakt för att sköta föreningens skatteärenden. Personbeteckningen och organrollen (ordförande eller en person med firmateckningsrätt) i föreningen ska vara antecknad i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Observera! Ett ombud som har fått fullmakt kan inte ändra föreningens kontonummer i MinSkatt. Det är endast en person med en i föreningsregistret antecknad organroll, det vill säga ordföranden i föreningen eller en företrädare med ensam firmateckningsrätt, som kan göra ändringen.

Ge en ny fullmakt i Suomi.fi

Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna för skatteärenden

Anvisning i Suomi.fi: Ge fullmakt som företag eller samfund

Två eller fler tillsammans har namnteckningsrätt

Om föreningen enligt namnteckningsregeln representeras av två eller flera personer tillsammans, kan föreningen ge fullmakter genom att lämna en fullmaktsansökan.

Om det inte går att ge fullmakter

Om rätten att företräda föreningen ensam har antecknats för dig i föreningsregistret vid PRS, men inloggningen i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter inte lyckas, ska du skicka en begäran om granskning till föreningsregistret med Patent- och registerstyrelsens responsblankett.

På blanketten ska du välja punkten Föreningar. Skriv följande uppgifter i textfältet:

 • ”Det går inte att ge Suomi.fi-fullmakter”
 • föreningens FO-nummer
 • namnet på den person som inte kan ge fullmakt
 • e-postadressen för svaret.

Katso-koderna och Katso-auktoringarna kan inte användas efter den 30 april 2021

Katso-auktoriseringarna ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ersätta dem genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig att reservera tid för ansökan och behandlingen av den.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi

Vanliga frågor

Exempel 1:

Om du kan teckna föreningens firma ensam kan du bevilja bokföringsbyrån en fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj fullmakten Skatteärenden. För inkomstregistret väljer du fullmakten Anmäla löneuppgifter.

När bokföringsbyrån har beviljats Suomi.fi-fullmakter för skatteärenden och inkomstregisterärenden kan den sköta föreningens skatteärenden i MinSkatt, Lomake.fi, Ilmoitin.fi och inkomstregistret. Bokföringsbyrån kan också skicka en fullmaktsbegäran som du sedan godkänner i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Observera att din personbeteckning och organroll (person med namnteckningsrätt) ska vara antecknad i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Exempel 2:

Om du inte ensam kan teckna föreningens firma kan du inte på eget initiativ bevilja fullmakter. Så här ger du en bokföringsbyrå fullmakt:

 1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
  Börja med att fylla i en ansökan för att registrera fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver ge en fullmakt, exempelvis för att sköta skatteärenden för en förening.

  För fullmaktsansökan behöver du underskrifter enligt föreningens firmateckningsregel. Om det finns någon som inte kan underteckna ansökan ska du be denne om fullmakt som du bifogar till din ansökan. Bifoga också kopior av ditt eget och de övriga firmatecknarnas finländska identitetskort eller pass.
 2. Ange sedan fullmaktsrätt
  När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder. Välj Agera på ett företags vägnar. Bevilja bokföringsbyrån fullmakt för föreningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden. För inkomstregistret väljer du fullmakten Anmäla löneuppgifter. Efter att ha fått fullmakten kan bokföringsbyrån sköta föreningens ärenden elektroniskt.

Så här gör du en fullmaktsansökan i Suomi.fi

Exempel 1.

Om du är styrelseordförande eller om du har rätt att teckna föreningens namn ensam kan du sköta föreningens skatteärenden i MinSkatt, Lomake.fi, Ilmoitin.fi och inkomstregistret. Du behöver inte en separat fullmakt.

Logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj sedan Agera på ett företags vägnar. Du får fram föreningens uppgifter.

Om föreningen har grundats före 1994 ska du kontrollera att din personbeteckning har införts i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Exempel 2.

Om du inte ensam kan teckna föreningens namn (namnteckningsrätten är exempelvis två ledamöter tillsammans), gör så här:

 1. Ansök först om fullmaktsrätt för dig själv.
  Börja med att ansöka om fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Ange i ansökan alla de ärenden för vilka du behöver fullmakt, exempelvis för att sköta en förenings skatteärenden.

  För fullmaktsansökan behöver du underskrifter enligt föreningens firmateckningsregel. Om det finns någon som inte kan underteckna ansökan ska du be denne om en fullmakt som du bifogar till din ansökan. Bifoga också kopior av ditt eget och de övriga firmatecknarnas finländska identitetskort eller pass. Anvisning: Så här gör du en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi

 2. Bevilja sedan fullmaktsrätt
  När du får ett meddelande om att en fullmaktsrätt har registrerats för dig ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med dina personliga nätbankskoder. Välj ”Agera på ett företags vägnar”. Bevilja dig själv en fullmakt för att sköta föreningens skatteärenden. Välj fullmakten Skatteärenden.

 3. Efter att du beviljat fullmakten ska du testa att den fungerar: Logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder. Välj ”Agera på ett företags vägnar”. Du borde få fram föreningens uppgifter i MinSkatt.