Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

eIDAS-identifiering för EU-medborgare

Tack vare eIDAS-identifieringen kan EU-medborgare i andra länder i framtiden identifiera sig, till exempel i MinSkatt, med sitt eget lands identifieringsverktyg. eIDAS-identifieringen lyckas om båda länderna använder liknande elektroniska identifierare.

eIDAS är en EU-förordning vars syfte är att säkerställa uppdaterade och internationellt godkända standarder för elektronisk identifiering.

Alla Skatteförvaltningens e-tjänster stöder ännu inte eIDAS-identifieringen

Även om Skatteförvaltningens alla e-tjänster ännu inte stöder eIDAS-identifieringen kan användare av eIDAS under övergångsperioden fylla i blanketten för en tjänstebegäran för att inleda ärenden elektroniskt. Dessutom kan utländska person- och företagskunder i vissa situationer använda Skatteförvaltningens e-tjänst där eIDAS-identifieringen redan används.

Använd eIDAS-identifiering och fyll i blanketten för tjänstebegäran (lomake.fi)

Skatteförvaltningens e-tjänst där man kan använda eIDAS-identifiering

Bedömningen av säkerheten och tillförlitligheten av ett annat EU-lands identifieringsverktyg

Innan identifieringsverktyget kan användas i nätverket eIDAS ska EU-länderna först notifiera schemat för sitt elektroniska identifieringsverktyg i Europeiska kommissionen. Uppgifterna publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och därefter ska identifieringsverktyget erkännas inom 12 månader. Med hjälp av sakkunnigbedömning säkerställs att identifieringsverktyget för respektive land är tillräckligt säkert och tillförlitligt även i användning utanför den egna staten.

Alla identifieringsverktyg för alla eIDAS-länder notifieras dock inte samtidigt. Identifieringsverktyg godkänns så småningom inom de närmaste åren varefter länderna och de som erbjuder identifieringsverktyg kommer med i notifieringsprocessen.

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2022