eIDAS-identifiering för EU-medborgare

Tack vare eIDAS-identifieringen kan medborgare från andra EU-länder i framtiden identifiera sig i MinSkatt och andra Skatteförvaltningens e-tjänster med sitt eget lands identifieringsverktyg, till exempel identitetskort. eIDAS-identifieringen lyckas om båda länderna använder liknande elektroniska identifierare.

eIDAS är en EU-förordning vars syfte är att säkerställa uppdaterade och internationellt godkända standarder för elektronisk identifiering.

Under övergångsperioden ska man fylla i en blankett

Skatteförvaltningens e-tjänst stöder inte ännu eIDAS-identifieringen men eIDAS-användare kan fylla i en blankett för tjänstebegäran för att inleda sitt ärende elektroniskt. Blanketten är en tillfällig lösning under övergångsperioden innan eIDAS-identifieringen tas i bruk i Skatteförvaltningens e-tjänster.

Använd eIDAS-identifiering och fyll i blanketten för tjänstebegäran (lomake.fi)

Bedömningen av säkerheten och tillförlitligheten av ett annat EU-lands identifieringsverktyg

Innan identifieringsverktyget kan användas i nätverket eIDAS ska EU-länderna först notifiera schemat för sitt elektroniska identifieringsverktyg i Europeiska kommissionen. Uppgifterna publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och därefter ska identifieringsverktyget erkännas inom 12 månader. Med hjälp av sakkunnigbedömning säkerställs att identifieringsverktyget för respektive land är tillräckligt säkert och tillförlitligt även i användning utanför den egna staten.

Alla identifieringsverktyg för alla eIDAS-länder notifieras dock inte samtidigt. Identifieringsverktyg godkänns så småningom inom de närmaste åren varefter länderna och de som erbjuder identifieringsverktyg kommer med i notifieringsprocessen.