Beskattningsenheten direktörer

Om du har frågor som gäller din personliga beskattning eller ett enskilt företags beskattning kontakta oss

Beskattningsenheten

överdirektör Heli Lähteenmäki

direktör för Styrenheten Päivi Jäske 

telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6100

postadress: PB 325, 00052 SKATT
besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors


Betalnings- och indrivningscentralen

skattedirektör Esa Palenius
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6124
postadress: PB 3, 00052 SKATT
besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens adress i indrivningsärenden är PB 6002, 00052 SKATT.

Centrala Finlands företagsskattecentral
skattedirektör Juha Mäkelä
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6119
postadress: PB 705, 33101 Tammerfors
besöksadress: Hatanpään valtatie 36, Tammerfors

Centrala Finlands skattebyrå
skattedirektör Sirkku Mäkelä
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6104
postadress: PB 705, 33101 Tammerfors
besöksadress: Hatanpään valtatie 36, Tammerfors

Huvudstadsregionens skattebyrå
skattedirektör Tuuli Oksanen
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6109
postadress: PB 400, 00052 Skatt
besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Koncernskattecentralen
skattedirektör Johanna Waal  
telefonväxel: 029 512 001
postadress: PB 10, 00052 SKATT
besöksadress: Vääksyvägen 4, 00530 Helsingfors

Kundserviceenheten
skattedirektör Sirkku Mäkelä
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6100
postadress: PL 325, 00052 SKATT
besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Norra Finlands skattebyrå
skattedirektör Aija Mantere
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6105
postadress: PL 27, 90101 Uleåborg
besöksadress: Nygatan 52, Uleåborg

Sydvästra Finlands skattebyrå
skattedirektör Martti Hentula
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6107
postadress: PB 55, 20521 Åbo
besöksadress: Lemminkäinengatan 14–18 (gatuplan), DataCity, Åbo

Södra Finlands företagsskattecentral
skattedirektör Marianne Koivisto
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6117
postadress: PB 30, 00052 SKATT
besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Södra Finlands skattebyrå
skattedirektör Mari Tuomolin
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6108
postadress: PB 4, 04401 Träskända
besöksadress: Yhteiskouluntie 13, Träskända

Västra Finlands företagsskattecentral
skattedirektör Tea Lehtinen
telefonväxel: 029 512 001
postadress: PB 55, 20521 Åbo
besöksadress: Lemminkäinengatan 14–18B, Åbo

Västra Finlands skattebyrå
skattedirektör Petri Ollinkoski
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6101
postadress: PB 225, 65101 Vasa
besöksadress: Tvärgränden 7, Vasa

Ålands skattebyrå
skattedirektör Maria Sagulin
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6102
postadress: PB 44, 22101 Mariehamn
besöksadress: Torggatan 16, Mariehamn

Östra Finlands företagsskattecentral
skattedirektör Jarkko Orjala
telefonväxel: 029 512 001
fax: 029 512 6111
postadress: PB 4000, 70601 Kuopio
besöksadress: Viestikatu 7 A, Kuopio

Östra Finlands skattebyrå
skattedirektör Seija Lampinen
telefonväxel: 029 512 001
fax 029 512 6106
postadress: PB 4000, 70601 Kuopio 
besöksadress: Viestikatu 7 A, Kuopio