Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Specifikationer av köp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande

Med denna webblankett kan exempelvis värdepappersförmedlare, fondbolag och värdepappersföretag lämna årsanmälningsuppgifter om värdepapperstransaktioner som de gjort och förmedlat med sparmedel som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande.

Årsanmälan för specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS) har tagits ur bruk från och med uppgifterna för 2020. För tidigare år kan man fortfarande lämna korrigeringar.

E-tjänster (Lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.