Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Specifikation av köp och försäljningar av värdepapper och derivat samt uppgifter för uträkning av överlåtelsevinst och -förlust

Med denna webblankett kan exempelvis värdepappersförmedlare, fondbolag och värdepappersföretag lämna årsanmälningsuppgifter om förmedlade och gjorda köp och försäljningar av värdepapper och derivat. Samtidigt förmedlas även uppgifter som behövs för att räkna ut överlåtelsevinster och -förluster. 

E-tjänster (Lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna. Mer information om att korrigera