Mottagningsrapport/exportrapport för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (1460r)

Med blanketten uppgörs en mottagningsrapport i reservförfarandet för EMCS.