Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fullmakt för att sköta ett oskiftat dödsbos skatteärenden (3630r)

Med denna blankett kan dödsboets delägare enligt eget val ge en person fullmakt att sköta dödsboets skatteärenden. Dödsboets skattepost skickas till ombudet. Ombudet kan också anmäla dödsboets kontaktuppgifter och kontonummer till Skatteförvaltningen.

Som ombud kan du

  • sköta dödsboets skatteärenden per telefon eller genom att besöka skattebyrån
  • lämna dödsboets uppgifter på pappersblanketter.

Fyll helst i blanketten på datorn och skriv ut den först därefter. Blanketten ska undertecknas av alla delägare i dödsboet. Om delägaren är minderårig är det vårdnadshavaren eller en intressebevakare (om en sådan förordnats) som ska underteckna blanketten.

Blankettens returadress finns på blanketten.Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.

Med denna fullmakt kan du inte ge en fullmakt att sköta skatteärenden elektroniskt exempelvis i MinSkatt. För att kunna använda e-tjänster måste den som sköter ärenden ha en Suomi.fi-fullmakt. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden.

Sidan har senast uppdaterats 17.8.2022