Försäkringsbolags eller LS-tjänsteleverantörers årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar och betalningar för LS-avtal

Med denna webblankett kan exempelvis tjänsteleverantörer lämna årsanmälningsuppgifter om premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar enligt långsiktiga sparavtal som skattskyldiga har betalat samt om premiernas och inbetalningarnas avdragbarhet vid beskattningen.

E-tjänster (lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.