Årsanmälan, specifikation av pensioner och förmåner (7803r)

Med blankett 7803r ska betalaren lämna uppgifter om de utbetalda pensionerna och förmånerna samt de uttagna förskottsinnehållningarna.

  • Betalaren ska lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem pensions- eller förmånstagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.
  • Om du korrigerar uppgifter ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan (7803r). En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT