Ansökan om punktskattetillstånd (1300r)

Blanketten används för att ansöka om tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant. Med blanketten går det också att söka ändring i ett giltigt tillstånd.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT