Anmälan om handeln med bolagets aktie på en reglerad marknad eller i multilateral handel (7850r)

Bolaget skall anmäla om upptagande av bolagets aktie till offentlig handel.

Anmälan lämnas in till Skatteförvaltningen:
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT