2Y Skattedeklaration för jordbruk – jordbrukssammanslutning (3003r)

Du kan lämna skattedeklarationen för sammanslutningens jordbruk på nätet eller på pappersblankett 2Y.

Jordbruksföretagare och dödsbon som bedriver jordbruk ska använda skattedeklarationsblankett 2.

Deklarera i MinSkatt

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.