Årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar

Med denna webblankett kan bland annat FPA och arbetslöshetskassorna årligen anmäla antalet dagar för vilka arbetslöshetsdagpenning betalats till en skattskyldig.

E-tjänster (lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Katso-koden kan användas till och med 31.8.2021.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas  i tjänsten Mina e-tjänster.