Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här lämnar du en omprövningsbegäran i MinSkatt

Du kan lämna en omprövningsbegäran först efter att din beskattning har slutförts. Du ser datumet på ditt beskattningsbeslut.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. Se bild

  Välj fliken Funktioner.

 2. Se bild

  I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.

 3. Se bild

  Välj länken till den omprövningsbegäran som motsvarar din situation.

  • Begäran om omprövning av ett beskattningsbeslut som gäller en förhandsifylld skattedeklaration, jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet. Välj länken Omprövningsbegäran, inkomstskatt för personer, från och med 2018.
  • Begäran om omprövning av ett beskattningsbeslut som gäller moms eller andra skatter på eget initiativ, fastighetsskatt (år 2019), överlåtelseskatt, en registrering eller inkomstskatt för samfund: Välj länken Omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden.
  • Begäran om omprövning av andra skatteslag: Välj länken enligt din situation, till exempel Begäran om omprövning av fastighetsbeskattningen (från och med 2020).

  Öppna den anvisning nedan som motsvarar din omprövningsbegäran och fortsätt enligt den.

 1. Se bild

  Välj vid det rätta året länken Välj.

 2. Se bild

  Välj länken Lämna omprövningsbegäran vid den deklaration som du begär omprövning av – till exempel Uppgifter om inkomstskatt för personer.

 3. Se bild

  Fasen Bakgrundsinformation:

  • Välj av vilket ärende eller vilka ärenden du begär omprövning – exempelvis Resekostnader. I de följande faserna kan du lägga till, ändra eller ta bort uppgifter om inkomster och avdrag i vilka du söker ändring.
  • Välj Ja om du samtidigt vill yrka på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten.
  • Välj eller ange också kontaktuppgifterna för en person som kan ge ytterligare information.
 4. Se bild

  Fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag:

  • Kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov: Ta bort de uppgifter som du vill redigera. Ange de rätta uppgifterna i stället.
  • Skriv en motivering till ändringarna. Lägg vid behov till bilagor som klargör ärendet.
 5. Se bild

  Fasen Övriga inkomster:

  • Välj Ja i den punkt där du vill ange uppgifter som saknas om inkomster. I den punkt som öppnas ska du ange de uppgifter som du inte hade angett tidigare.
  • I slutet av sidan ska du skriva en motivering till ändringarna. Lägg vid behov till bilagor som klargör ärendet.
 6. Se bild

  Fasen Övriga avdrag:

  • Välj Ja i den punkt som du söker ändring i. I den punkt som öppnas ska du ange de uppgifter som du inte hade angett tidigare. Om du till exempel deklarerar nya resekostnader ska du välja Lägg till en ny resekostnad. Ange de riktiga uppgifterna i det fönster som öppnas och tryck till sist på OK.
  • I slutet av sidan ska du skriva en motivering till ändringarna. Lägg vid behov till bilagor som klargör ärendet.
 7. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka:

  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja knappen Föregående.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din begäran om omprövning.
 1. Se bild

  Fasen Beslut:

  • Välj först Ja i punkten Är du säker på att du vill lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden?
  • Välj sedan det beslut som du begär omprövning av. Du kan också välja flera beslut som omprövningsbegäran gäller. Om det finns många beslut kan du filtrera dem exempelvis på basis av beslutsdagen eller skatteslaget.
 2. Se bild

  Fasen Yrkanden och motivering:

  • Välj orsaken till omprövningsbegäran om det frågas efter den.
  • Skriv yrkandet och en motivering i rätta textfält. Lägg vid behov till bilagor som klargör ärendet.
  • Välj Ja om du samtidigt vill yrka på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten. (Punkten visas endast om det är möjligt att yrka på förbud mot eller avbrytande av verkställigheten.)
 3. Se bild

  Fasen Kontaktuppgifter:

  • Välj eller ange kontaktuppgifterna för en person som kan ge ytterligare information.
 4. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka:

  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din begäran om omprövning.

Har min omprövningsbegäran kommit fram?

Du kan i MinSkatt kontrollera vilken status din omprövningsbegäran har.

Så här hittar du sparade och skickade deklarationer, anmälningar och ansökningar i MinSkatt

Hur länge tar behandlingen av en omprövningsbegäran?

Du kan granska behandlingstiderna för omprövningsbegäranden på sidan Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar.

Går det att återkalla en begäran om omprövning?

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Du kan även ansöka om ett verkställighetsförbud som gäller din omprövningsbegäran.

Om du vill återkalla en omprövningsbegäran ska du i MinSkatt välja fliken Funktioner. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2022