Hur sparar jag skattekortet i PDF-format i MinSkatt?

När du har öppnat skattekortet i MinSkatt kan du spara skattekortet som PDF på två olika sätt:

  • Alternativ 1: Klicka på knappen Spara som, sedan ska du välja PDF som filformat och ännu klicka på Spara.
  • Alternativ 2: Klicka på Skriv ut. Välj i punkten Destination "Spara som PDF". Klicka därefter på Spara. Välj den mapp där du vill spara skattekortet. Klicka på Spara.

Så här skriver du ut ett dokument och tillåter poppuppfönster i MinSkatt

Med vilken enhet och webbläsare lönar det sig att använda MinSkatt?