Varför fick jag ett nytt beskattningsbeslut?

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut exempelvis för att:

  • du korrigerade din förhandsifyllda skattedeklaration
  • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
  • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
  • kunden har vid Skatteförvaltningen blivit selekterad för noggrannare granskning.

Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren. Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även slutresultatet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) har eventuellt ändrats.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

Varför fick jag flera beskattningsbeslut, som ser likadana ut?

Det har skapats extra beskattningsbeslut för en del kunder i juni–juli.  Dessa onödiga nya beslut känner man igen av att inget annat har ändrats än datumet på beslutet och datumet för slutförandet av beskattningen. Läs mer i nyheten.