Saknas det inkomst- eller avdragsuppgifter i ditt beskattningsbeslut?

Om du upptäcker att inkomst- eller avdragsuppgifter saknas eller något måste korrigeras i ditt beskattningsbeslut, ska du deklarera uppgifterna i Minskatt eller på en pappersblankett innan din beskattning slutförs.

Meddela eventuella fel i löneuppgifter också till utbetalaren av lön så att hen kan anmäla de uppgifter som behöver korrigeras till inkomstregistret.

Om du upptäcker att det finns ett fel i ditt beskattningsbeslut eller uppgifter saknas först efter att beskattningen har slutförts ska du begära omprövning.