Hur hittar jag mitt beskattningsbeslut i MinSkatt?

Logga in i MinSkatt.

Se anvisningen: Så här hittar du skattekort, brev och beslut i MinSkatt

Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt. Dina beskattningsuppgifter kan ändras till och med den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.