Så här deklarerar du på nätet

Den förhandsifyllda skattedeklarationen kan du komplettera i MinSkatt. Logga in i tjänsten med nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Om du deklarerar på nätet ska du inte lämna in pappersblanketter.

Deklarera i MinSkatt

Lämna en del av uppgifterna redan nu i MinSkatt 

Du kan deklarera en del av uppgifterna för skattedeklarationen för 2020 redan nu i MinSkatt. Sådana uppgifter är exempelvis resekostnader, hushållsavdrag, avdrag för bostad på arbetsorten, hyresinkomster samt vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper.

Resten av uppgifterna, exempelvis löner och vinster eller förluster från överlåtelse av värdepapper, kan du kontrollera och korrigera när du får din förhandsifyllda skattedeklaration eller när skattedeklarationen finns i MinSkatt. 

När du lämnar uppgifter ska du först välja för vilket år du lämnar uppgifter. Om du lämnar uppgifter i skattedeklarationen för 2020 ska du välja 2020.

Dessa uppgifter kan du redan nu ange i MinSkatt:

 • resekostnader
 • hushållsavdrag
 • avdrag för bostad på arbetsorten
 • utgifter för förvärv av inkomst
 • underhållsskyldighetsavdrag
 • hyresinkomster
 • vinster och förluster från överlåtelse av annan egendom än värdepapper
 • avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
 • skogsgåvoavdrag
 • Åländska avdrag (blankett 17)
 • särflyttning från make
 • yrkande på barnförhöjning av underskottsgottgörelsen
 • yrkande på avdrag av förlusten inom beskattningssammanslutningens jordbruk från kapitalinkomsterna.