Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga kan beviljas enligt prövning till exempel på basis av sjukdom, arbetslöshet eller underhållsskyldighet. Avdraget ska alltid ansökas själv. Om du ansöker om avdraget ska du inte bifoga kvitton eller verifikationer. Vi ber om dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga och ange kostnaderna som du haft på grund av sjukdom eller för någon annan orsak.

Läs mer

Läs mer om avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar uppgifter om avdraget med en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.