Så här deklarerar du underhållsskyldighetsavdrag i MinSkatt

 1. Välj under Funktioner länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj år 2020.

 3. Välj länken Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. På den första sidan ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Kontrollera att de förhandsifyllda inkomsterna och avdragen är rätt. Om du har angett underhållsskyldighetsavdraget tidigare för ditt skattekort eller din skattedeklaration visas de i denna fas. I denna fas kan du korrigera uppgifter eller ange ett nytt underhållsskyldighetsavdrag.

  Om det inte finns underhållsskyldighetsavdrag i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag ska du gå till fasen Övriga avdrag.

   

 7. Välj Ja i punkten Underhållsskyldighetsavdrag.

  a) Om Skatteförvaltningen har uppgifter om att du har barn för vilken eller vilka du betalar underhållsbidrag ser du uppgifterna på sidan. Klicka på barnets namn och ange beloppet av underhållsbidragen för hela året.

  b) Om Skatteförvaltningen inte har barnets uppgifter ska du välja länken Lägg till ett nytt barn.

 8. Ange:

  • barnets namn
  • barnets personbeteckning (Om barnet inte har en finländsk personbeteckning ska du ange barnets födelsedatum.).

  Om du begär avdrag för första gången eller för ett nytt barn ska du bifoga en kopia av avtalet eller av domen där betalningsskyldigheten finns bekräftad.

  Om underhållsskyldigheten för barnet har upphört ska du välja Ja och ange slutdatumet.

  Om underhållsskyldigheten är i kraft ska du klicka på OK

 9. Ange beloppet av underhållsbidragen för hela året. 

  Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 10. Kontrollera uppgifterna.

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare kan du välja Spara som halvfärdig.

  Om uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.

 1. Välj länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Välj år 2021. Välj därefter länken Underhållsskyldighetsavdrag.

 3. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där underhållsskyldighetsavdraget redan har beaktats i skattesatsen ska du välja Beställ ett nytt skattekort. (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja Deklarera endast avdraget.

  När du endast deklarerar avdraget finns de uppgifter som du nu deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

  1. Om Skatteförvaltningen har uppgifter om att du har barn för vilka du betalar underhållsbidrag ser du uppgifterna på sidan. Ange beloppet av underhållsbidragen för hela året.
  2. Om Skatteförvaltningen inte har barnets uppgifter ska du välja Lägg till ett nytt barn.

   

 4. Ange:

  • barnets personbeteckning (Om barnet inte har en finländsk personbeteckning ska du ange barnets födelsedatum.)
  • barnets namn

  Om underhållsskyldigheten för barnet har upphört ska du välja Ja och ange slutdatumet.

 5. Ange beloppet av underhållsbidragen för hela året.

  Om du begär avdrag för första gången eller för ett nytt barn ska du bifoga en kopia av avtalet eller av domen där betalningsskyldigheten finns bekräftad.

  När uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.