Så här deklarerar du underhållsskyldighetsavdrag i MinSkatt

 1. Välj länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Välj år 2020. Välj därefter länken Underhållsskyldighetsavdrag.

 3. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där underhållsskyldighetsavdraget redan har beaktats i skattesatsen ska du välja Beställ ett nytt skattekort. (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja Deklarera endast avdraget.

  När du endast deklarerar avdraget finns de uppgifter som du nu deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

  1. Om Skatteförvaltningen har uppgifter om att du har barn för vilka du betalar underhållsbidrag ser du uppgifterna på sidan. Ange beloppet av underhållsbidragen för hela året.
  2. Om Skatteförvaltningen inte har barnets uppgifter ska du välja Lägg till ett nytt barn.

   

 4. Ange:

  • barnets personbeteckning (Om barnet inte har en finländsk personbeteckning ska du ange barnets födelsedatum.)
  • barnets namn

  Om underhållsskyldigheten för barnet har upphört ska du välja Ja och ange slutdatumet.

 5. Ange beloppet av underhållsbidragen för hela året.

  Om du begär avdrag för första gången eller för ett nytt barn ska du bifoga en kopia av avtalet eller av domen där betalningsskyldigheten finns bekräftad.

  När uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.