Så här deklarerar du resor inom specialbranscher i MinSkatt

 1. Välj länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Välj år 2020. Välj därefter länken Resekostnader.

 3. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där resekostnaderna redan har beaktats i skattesatsen ska du välja Beställ ett nytt skattekort. (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja Deklarera endast avdraget.

  När du endast deklarerar avdraget finns de uppgifter som du nu deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

 4. Du kan deklarera resekostnader genom att klicka på Lägg till en ny resekostnad.

 5. Välj Annan resa än mellan bostaden och arbetsplatsen. Välj därefter Tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher.

 6. Välj fordonstypen. Om du deklarerar resekostnader för resor exempelvis med egen bil ska du besvara frågorna och fylla i:

  • om arbetet har pågått över 3 år
  • valet av fortskaffningsmedel i menyn
  • om arbetsgivaren har ersatt dina resekostnader skattefritt och hur mycket
  • om du gör resan regelbundet
  • adressuppgifterna (hemadress och arbetsplatsens adress)
  • längden av resan som gjorts under en dag (t.ex. 20 km)
  • perioden under vilken du har rest (t.ex. 1.1.2020 och 31.12.2020)
  • antalet resdagar
  • eurobeloppet på resekostnaderna (t.ex. 1 000 euro)

  När du har fyllt i uppgifterna ska du välja OK.

 7. När uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.