I MinSkatt deklarerar du kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats så här

 1. Välj under Funktioner länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj år 2020.

 3. Välj länken Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. På den första sidan ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Kontrollera att de förhandsifyllda inkomsterna och avdragen är rätt. Om du har angett resekostnaderna tidigare för ditt skattekort eller din skattedeklaration visas de i denna fas. I denna fas kan du korrigera uppgifter eller ange nya resekostnader. Fortsätt från punkt 7 i anvisningen.

  Om det inte finns resekostnader i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag ska du gå till fasen Övriga avdrag.

 7. Välj Ja i punkten Resekostnader. Välj därefter länken Lägg till en ny resekostnad.

 8. Välj sedan Resa mellan bostaden och arbetsplatsen och typ av fortskaffningsmedel.

 9. a) Om du deklarerar resekostnader enligt kostnader för kollektivtrafikmedel ska du fylla i:

  • adressuppgifter (hemadress och arbetsplatsens adress)
  • längden av resan som gjorts under en dag (t.ex. 20 km)
  • perioden under vilken du har rest (t.ex. 1.1.2020 och 31.12.2020)
  • eurobeloppet på resekostnaderna (t.ex. 1 000 euro)

  b) Om du deklarerar resekostnader för resor exempelvis med egen bil eller tjänstebil ska du även fylla i:

  • motivering till varför du inte använt kollektivtrafik
  • valet av fortskaffningsmedel i menyn
  • antalet resdagar.

  När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 10. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 11. Kontrollera uppgifterna.

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare kan du välja Spara som halvfärdig.

  Om uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.

 1. Välj länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Välj år 2021. Välj därefter länken Resekostnader.

 3. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där resekostnaderna redan har beaktats i skattesatsen ska du välja Beställ ett nytt skattekort. (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja Deklarera endast avdraget.

  När du endast deklarerar avdraget finns de uppgifter som du nu deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

 4. Du kan deklarera resekostnader via länken Lägg till en ny resekostnad.

 5. Välj Resa mellan bostaden och arbetsplatsen och typ av fortskaffningsmedel.

  1. Om du deklarerar resekostnader enligt kostnader för kollektivtrafik ska du fylla i:
   • adressuppgifterna (hemadress och arbetsplatsens adress)
   • längden av resan som gjorts under en dag (t.ex. 20 km)
   • perioden under vilken du har rest (t.ex. 1.1.2021 och 31.12.2021)
   • eurobeloppet på resekostnaderna (t.ex. 1 000 euro)
  2. Om du deklarerar resekostnader för resor exempelvis med egen bil eller tjänstebil ska du även fylla i:
   • motivering till varför du inte använt kollektivtrafik
   • valet av fortskaffningsmedel i undermenyn
   • antalet resdagar

  När du har fyllt i uppgifterna ska du välja OK.

 6. När uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.