I MinSkatt deklarerar du utgifter för förvärvande av inkomst så här

 1. Välj under Funktioner länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj år 2020.

 3. Välj länken Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. På den första sidan ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Kontrollera att de förhandsifyllda inkomsterna och avdragen är rätt. Om du har angett utgifter för förvärvande av inkomst tidigare för ditt skattekort eller din skattedeklaration visas de i denna fas. I denna fas kan du korrigera uppgifter eller ange nya utgifter för förvärvande av inkomst.

  Om det inte finns utgifter för förvärvande av inkomst i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag ska du gå till fasen Övriga avdrag.

 7. Välj Ja i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst. Välj därefter länken Öppna specifikation.

  a) Ange som utgifter för förvärvande av löneinkomster:

  • utbildningskostnader (t.ex. avgifter för kurser och kursmaterial)
  • arbetsredskap (t.ex. materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)
  • ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor
  • övriga utgifter (t.ex. facklitteratur och telefonkostnader som hänför sig till arbetet)

  Om du har använt ett eget arbetsrum för förvärvande av löneinkomster ska du välja "Ja" och alternativet som motsvarar din situation.

  b) Ange utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster:

  • utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster
  • utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster
 8. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 9. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 10. Kontrollera uppgifterna.

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare kan du välja Spara som halvfärdig.

  Om uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.

 1. Välj länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Välj år 2021. Välj därefter länken Utgifter för förvärvande av inkomst.

 3. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där utgifter för förvärvande av inkomst redan har beaktats i skattesatsen ska du välja Beställ ett nytt skattekort. (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja Deklarera endast avdraget.

  När du endast deklarerar ett avdrag som gäller löneinkomster finns de uppgifter som du nu deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget som gäller löneinkomster beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

 4. Du kan deklarera de utgifter för förvärvande av inkomster som gäller löneinkomster eller andra inkomster än löneinkomster genom att välja Öppna specifikation.

  1. Ange som utgifter för förvärvande av löneinkomster:
   • utbildningskostnader (t.ex. avgifter för kurser och kursmaterial)
   • arbetsredskap (t.ex. materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)
   • ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor
   • övriga utgifter (t.ex. facklitteratur och telefonkostnader som hänför sig till arbetet)

    Om du har använt ett eget arbetsrum för förvärvande av löneinkomster ska du ännu välja Ja och alternativet som motsvarar din situation
  2. Ange utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster:
   • utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster
   • utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster

  Observera att endast utgifter för förvärvande av löneinkomster överförs till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster måste du ange på nytt när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen.

  När du har fyllt i uppgifterna ska du välja OK.

 5. När uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.