I MinSkatt deklarerar du utgifter för förvärvande av inkomst så här

 1. Välj länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Välj år 2020. Välj därefter länken Utgifter för förvärvande av inkomst.

 3. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där utgifter för förvärvande av inkomst redan har beaktats i skattesatsen ska du välja Beställ ett nytt skattekort. (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja Deklarera endast avdraget.

  När du endast deklarerar ett avdrag som gäller löneinkomster finns de uppgifter som du nu deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget som gäller löneinkomster beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

 4. Du kan deklarera de utgifter för förvärvande av inkomster som gäller löneinkomster eller andra inkomster än löneinkomster genom att välja Öppna specifikation.

  1. Ange som utgifter för förvärvande av löneinkomster:
   • utbildningskostnader (t.ex. avgifter för kurser och kursmaterial)
   • arbetsredskap (t.ex. materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)
   • ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor
   • övriga utgifter (t.ex. facklitteratur och telefonkostnader som hänför sig till arbetet)

    Om du har använt ett eget arbetsrum för förvärvande av löneinkomster ska du ännu välja Ja och alternativet som motsvarar din situation
  2. Ange utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster:
   • utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster
   • utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster

  Observera att endast utgifter för förvärvande av löneinkomster överförs till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster måste du ange på nytt när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen.

  När du har fyllt i uppgifterna ska du välja OK.

 5. När uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.