I MinSkatt deklarerar du avdrag för bostad på arbetsorten så här

 1. Välj under Funktioner länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj år 2020.

 3. Välj länken Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

 5. På den första sidan ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 6. Kontrollera att de förhandsifyllda inkomsterna och avdragen är rätt. Om du har angett avdrag för bostad på arbetsorten tidigare för ditt skattekort eller din skattedeklaration visas de i denna fas. I denna fas kan du korrigera uppgifter eller ange ett nytt avdrag för bostad på arbetsorten. Fortsätt från punkt 8 i anvisningen.

  Om det inte finns avdrag för bostad på arbetsorten i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag ska du gå till fasen Övriga avdrag.

 7. Välj Ja i punkten Avdrag för bostad på arbetsorten. Välj därefter länken Lägg till en ny bostad på arbetsorten.

 8. Ange uppgifterna om bostaden på arbetsorten och din arbetsplats.

  • Om du har hyrt bostaden på arbetsorten för din andra egentliga arbetsplats ska du välja Ja.
  • Kontrollera att adressuppgifterna för din stadigvarande bostad är rätt.
  • Ange avståndet mellan den egentliga arbetsplatsen och den stadigvarande bostaden i hela kilometer.
  • Ange avståndet mellan bostaden på arbetsorten och den stadigvarande bostaden i hela kilometer.
  • Välj om du bor i din stadigvarande bostad ensam eller tillsammans med din maka eller make och/eller dina minderåriga barn.
  • Fyll i uppgifterna om användningen av bostaden på arbetsorten och hyresbeloppet.
  • Ange perioden som hela månader och månadshyran som du har betalat.
  • Välj ännu att du inte för din bostad på arbetsorten har fått skattefria ersättningar eller förmåner som hänför sig till boendet på annan ort (t.ex. skattefritt bostadsstöd).

  När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 9. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 10. Kontrollera uppgifterna.

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare kan du välja Spara som halvfärdig.

  Om uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.

 1. Under punkten Funktioner ska du välja länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Välj år 2021. Välj därefter länken Avdrag för bostad på arbetsorten.

 3. Om du på samma gång vill ansöka om ett nytt skattekort där avdrag för bostad på arbetsorten redan har beaktats i skattesatsen ska du välja Beställ ett nytt skattekort. (Se anvisningen: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt)

  Om du inte vill ansöka om ett nytt skattekort ska du välja Deklarera endast avdraget.

  När du endast deklarerar avdraget finns de uppgifter som du nu deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

 4. Du kan ange uppgifter via länken Lägg till en ny bostad på arbetsorten.

 5. Ange uppgifterna om bostaden på arbetsorten och din arbetsplats.

  • Om du har hyrt bostaden på arbetsorten för din andra egentliga arbetsplats ska du välja Ja.
  • Kontrollera att adressuppgifterna för din stadigvarande bostad är rätt.
  • Ange avståndet mellan den egentliga arbetsplatsen och den stadigvarande bostaden i hela kilometer.
  • Ange avståndet mellan bostaden på arbetsorten och den stadigvarande bostaden i hela kilometer.
  • Välj om du bor i din stadigvarande bostad ensam eller tillsammans med din maka/make och/eller dina minderåriga barn.
  • Fyll i uppgifterna om användningen av bostaden på arbetsorten och hyresbeloppet. Ange perioden som hela månader och månadshyran som du har betalat.
  • Välj ännu att du för din bostad på arbetsorten inte har fått skattefria ersättningar eller förmåner som hänför sig till boendet på annan ort (t.ex. skattefritt bostadsstöd).

  När du har fyllt i alla uppgifterna ska du välja OK.

   

 6. När uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.