Hushållsavdragsräknare

Med hushållsavdragsräknaren kan du beräkna hur mycket du kan få i hushållsavdrag när du köper exempelvis städning, barnpassning eller renovering av bostaden.

Du kan använda räknaren om du låtit ett företag utföra arbetet. Om du har anställt en arbetstagare kan du inte använda räknaren. 

Så här deklarerar du hushållsavdraget i beskattningen

Obs! Om de skatter du betalar inte räcker till, överför Skatteförvaltningen automatiskt hushållsavdraget till den andra av makarna. Om också maken eller makan har samma situation kan hushållsavdraget inte beviljas.