Donationsavdrag – när du donerar till ett universitet eller en högskola

Fysiska personer och dödsbon får från sina förvärvsinkomster dra av en penningdonation till ett universitet eller en högskola. Du kan göra avdraget om syftet med donationen är att främja vetenskap eller konst.

Du får avdraget om donationen är minst 850 euro och högst 500 000 euro.

Så här gör du avdraget

Avdrag för 2020

Du får en förhandsifylld skattedeklaration före utgången av april. Ange avdraget i din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Avdraget beaktas i beskattningsbeslutet som skickas till dig före utgången av oktober.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du deklarera uppgifterna på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Så här deklarerar du på en pappersblankett

Avdrag för 2021

Ett avdrag för innevarande år kan inte anges i MinSkatt. Du kan ange avdraget i den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2021.

Om du vill ange avdraget för innevarande år redan 2020 kan du lämna uppgifter om avdraget på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Bifoga kvittot på betalningen.