Donationsavdrag – när du donerar till ett universitet eller en högskola

Fysiska personer och dödsbon får från sina förvärvsinkomster dra av en penningdonation till ett universitet eller en högskola. Du får göra ett donationsavdrag för en penningdonation på 850–500 000 euro som du gjort för att främja vetenskap eller konst till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa. 

Så här gör du avdraget

Avdrag för 2021

Du får en förhandsifylld skattedeklaration före utgången av april. Ange avdraget i din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Avdraget beaktas i beskattningsbeslutet som skickas till dig före utgången av oktober.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du deklarera uppgifterna på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Så här deklarerar du på en pappersblankett

Avdrag för 2022

Ett avdrag för innevarande år kan inte anges i MinSkatt. Du kan ange avdraget i den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2022.

Om du vill ange avdraget för innevarande år redan 2021 kan du lämna uppgifter om avdraget på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Bifoga kvittot på betalningen.