Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga beviljas endast av särskilda skäl

Du kan beviljas avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga enligt prövning exempelvis på grund av sjukdom, arbetslöshet eller underhållningsskyldighet.

Hela familjens inkomster påverkar avdraget

Möjligheten att få avdrag beror på

  • de faktiska inkomsterna för hela året – även skattefria inkomster
  • de övriga familjemedlemmarnas inkomster, det vill säga makens eller makans och de minderåriga barnens inkomster och tillgångar.

Därför kan avdraget inte beaktas på skattekortet.

Observera att avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga kan i allmänhet inte beviljas till sitt fulla belopp om årsinkomsten av en ensamstående skattskyldig överstiger 17 500 euro eller den sammanlagda årsinkomsten hos makar överstiger 26 500 euro. Avdraget beviljas inte heller delvis om årsinkomsten av en ensamstående skattskyldig överstiger 27 000 euro eller den sammanlagda årsinkomsten hos makar överstiger 40 000 euro. Dessa inkomstgränser ökas med 2 500 euro för varje barn som den skattskyldige har att försörja.

Om den skattskyldiges inkomster överstiger de ovan angivna övre inkomstgränserna (27 000/40 000 euro), ska avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga på basis av sjukdomskostnaderna beviljas efter övervägande från fall till fall.

Avdrag för sjukdomskostnader

Du kan få avdraget enbart på basis av höga sjukdomskostnader om

  • dina egna och dina familjemedlemmars sammanlagda sjukdomskostnader uppgår till minst minst 700 euro under ett år
  • sjukdomskostnaderna utgör samtidigt minst 10 % av dina sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster (=alla inkomster minskade med utgifterna för förvärv av inkomst).

Sjukdomskostnaderna kan inte dras av i beskattningen. Spara kvittona på sjukdomskostnaderna.

Hur mycket kan jag dra av?

Avdraget är högst 1 400 euro.

Se i tabellen i den detaljerade skatteanvisningen hur stort avdrag du kan få på basis av sjukdomskostnaderna.

Så här ansöker du om avdrag

Du kan begära avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga för 2020 i skattedeklarationen år 2021.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du deklarera uppgifterna på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Så här deklarerar du på en pappersblankett

Varifrån görs avdraget?

Avdrag görs från förvärvsinkomsterna.