Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga beviljas endast av särskilda skäl

Du kan beviljas avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga enligt prövning exempelvis på grund av sjukdom, arbetslöshet eller underhållningsskyldighet.

Hela familjens inkomster påverkar avdraget

Möjligheten att få avdrag beror på

  • de faktiska inkomsterna för hela året – även skattefria inkomster
  • de övriga familjemedlemmarnas inkomster, det vill säga makens eller makans och de minderåriga barnens inkomster och tillgångar.

Därför kan avdraget inte beaktas på skattekortet.

Avdrag för sjukdomskostnader

Du kan få avdraget enbart på basis av höga sjukdomskostnader om

  • dina egna och dina familjemedlemmars sammanlagda sjukdomskostnader uppgår till minst minst 700 euro under ett år
  • sjukdomskostnaderna utgör samtidigt minst 10 % av dina sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster (=alla inkomster minskade med utgifterna för förvärv av inkomst).

Sjukdomskostnaderna kan inte dras av i beskattningen. Spara kvittona på sjukdomskostnaderna.

Hur mycket kan jag dra av?

Avdraget är högst 1 400 euro.

Se i tabellen i den detaljerade skatteanvisningen hur stort avdrag du kan få på basis av sjukdomskostnaderna.

Så här ansöker du om avdrag

Du kan begära avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga för 2019 i skattedeklarationen år 2020.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du deklarera uppgifterna på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Så här deklarerar du på en pappersblankett

Varifrån görs avdraget?

Avdrag görs från förvärvsinkomsterna.