Utländsk nyckelperson - du kan betala källskatt på din lön

Som utländsk nyckelperson kan du betala 32 % källskatt på din lön från en finländsk arbetsgivare även om du vistas över 6 månader i Finland. Du ska uppfylla alla dessa villkor:

 • Du blir allmänt skattskyldig i Finland när du börjar arbeta i Finland.
 • Du får minst 5 800 euro i månaden i penninglön för nyckelpersonsuppgifter. Naturaförmåner räknas inte in i penninglönen. Om du däremot kommer för att arbeta med undervisning eller forskning vid en högre undervisningsinrättning i Finland, finns det inga minimikrav på penninglönen.
 • Dina arbetsuppgifter i Finland kräver specialkompetens.
 • Du är inte finsk medborgare.
 • Du har inte varit allmänt skattskyldig i Finland under 5 kalenderår innan ditt arbete började i Finland. 

Denna anvisning gäller också om din arbetsgivare inte är finländsk men en finländsk part betalar din lön på uppdrag av din arbetsgivare. Lönen kan betalas ut exempelvis av en bokföringsbyrå.

Om de ovan nämnda villkoren inte gäller dig ska du läsa de anvisningar som passar din situation:

Ansök om ett skattekort – gör så här

Uppgiften om att du beskattas som nyckelperson antecknas på skattekortet. Ansök om skattekort inom 90 dagar från den dag då ditt arbete som nyckelperson började. Du får skatteförmånen för högst de 48 första arbetsmånaderna.

Obs. Du behöver inte ansöka om ett nytt skattekort om

 • du har ansökt om källskattekort före 2020
 • ditt skattekort fortfarande är giltigt
 • omständigheterna inte ändrats.

Källskattesatsen för nyckelpersoner var 35 % fram till utgången av 2019. Från och med 1.1.2020 har arbetsgivaren på eget initiativ kunnat ta ut källskatt enligt 32 % på lönen även om den gamla skattesatsen antecknats på skattekortet.

1

Ansök om en finländsk personbeteckning

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

2

Ansök om skattekort

Fyll i blankett 5042r - välj i den första punkten Jag ansöker om skattekort för nyckelpersoner.

Ta med den ifyllda blanketten till skattebyrån.

3

Boka tid på skattebyrån

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Du ska ta med dig 

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort) om du ansöker om personbeteckning
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller ett visum i de fall ett sådant krävs och du ansöker om personbeteckning
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet varav lönebeloppet och de arbetsuppgifter som kräver specialkompetens framgår.
 • en kopia av A1-intyget, ifall du har ett sådant (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid via numret 029 512 000 (växel).

Skatteförvaltningen ser till att dina skatteärenden blir rätt. Du får ett skattekort från Skatteförvaltningen.

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning

4

Lämna skattekortet till arbetsgivaren

Ge skattekortet till din arbetsgivare när du börjar arbeta. På basis av skattekortet tar hen ut den slutliga skatten på din lön och redovisar den till Skatteförvaltningen.

Arbetsgivaren tar ut eventuella försäkringspremier på lönen

Utöver skatten tas det inte ut någon sjukvårdspremie eller dagpenningspremie.

Arbetsgivaren tar dock ut arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier på din lön om du inte från din hemviststat har

 • intyget A1 eller E101
 • annat motsvarande intyg med vilket du bevisar att du är försäkrad i din hemviststat.

Du kan inte få skatteavdrag

Skatteavdrag kan inte göras från nyckelpersonens inkomst. Kostnader som hänför sig till inkomsten får inte heller dras av i beskattningen av övriga inkomster.

Om du dessutom får andra förvärvsinkomster påverkar nyckelpersonens inkomst skattesatsen på dem.

Vanliga frågor

I vissa situationer saknas de pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut på arbetstagarens lön från den förhandsifyllda skattedeklarationen om du fått lön av en utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Finland. Samma gäller de personer som fått lön för gränskommunarbete, enligt nyckelpersonslagen eller utbetalad av en specialorganisation.

Skatteförvaltningen korrigerar uppgifterna på myndighetsinitiativ. Du behöver inte korrigera och returnera skattedeklarationen eller kontakta Skatteförvaltningen på grund av detta. Du får ett nytt beskattningsbeslut senare med korrigerade uppgifter. Kontrollera dock att skattedeklarationen för övrigt är rätt. Om du behöver korrigera eller komplettera andra uppgifter ska du deklarera ändringarna i MinSkatt eller på pappersblanketter.