Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

En utländsk uthyrd arbetstagare – skatteavtalet och vistelsetiden i Finland påverkar beskattningen

När du kommer som uthyrd arbetstagare från utlandet för att arbeta i Finland och din arbetsgivare är utländsk påverkar skatteavtalet och längden av din vistelsetid i Finland beskattningen. Med utländsk arbetsgivare avses här en arbetsgivare som inte är finländsk.

Den här anvisningen gäller uthyrda arbetstagare i följande situationer:

  • din arbetsgivare är ett utländskt företag
  • din hemviststat har inte ingått ett skatteavtal med Finland eller är en av följande skatteavtalsstater:
    Bermuda, Caymanöarna, Cypern, Danmark, Estland, Georgien, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Kazakstan, Lettland, Litauen, Moldavien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland och Vitryssland.

Kommer du till Finland som uthyrd arbetstagare från en stat som Finland har ingått ett skatteavtal med men som inte nämns i vidstående lista? Läs anvisningarna beroende på om du har en utländsk arbetsgivare eller en finländsk arbetsgivare.

När betraktas du som uthyrd arbetstagare?

Du är en uthyrd arbetstagare då din situation är följande:

  • Du har ett arbetsavtal endast med ett utländskt personaluthyrningsföretag. Detta företag betalar din lön.
  • Du arbetar dock under ledning och övervakning av en finländsk uppdragsgivare. Du arbetar ofta även i uppdragsgivarens lokaler och med dess arbetsredskap.

Om du arbetar som uthyrd arbetstagare exempelvis på en båt eller ett flygplan som är i internationell trafik läs mer i anvisningen Internationell trafik.

Arbetsgivaren är ett utländskt personaluthyrningsföretag men arbetsledaren är finländsk – du betalar skatt till Finland

Om din lön betalas av ett utländskt personaluthyrningsföretag men arbetet leds av en finländsk uppdragsgivare beskattas din lön i Finland genast fr.o.m. din första arbetsdag. Längden av din vistelsetid i Finland påverkar inte saken.

Längden av vistelsen påverkar dock skattebeloppet.

Du vistas i Finland i högst 6 månader
Du är begränsat skattskyldig i Finland. Du betalar finsk källskatt som utgör 35 % av lönen. Som beskattningsbar lön beaktas inkomsten efter att källskatteavdraget har tagits ut. Avdraget är 510 euro per månad. Om du arbetar mindre än en månad är avdraget 17 euro/dag. Du kan också begära progressiv beskattning om du bor i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal.

Du vistas i Finland i över 6 månader eller ditt hem är i Finland
Du är allmänt skattskyldig i Finland. Du betalar skatt på din lön enligt den progressiva skatteskalan.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017