Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

När du flyttar från Finland

När du flyttar från Finland ska du göra en adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom en vecka från flytten. Du bör även särskilt meddela Skatteförvaltningen om att du har flyttat.

Kontakta Skatteförvaltningen och ta hand om följande ärenden:

  • Kontrollera om skattebeloppet för utflyttningsåret förändras.
  • Lämna in uppgifter om de inkomster och utgifter som Skatteförvaltningen behöver i beskattningen av dina sista inkomster i Finland
  • Kom ihåg att kontrollera och korrigera uppgifterna i skattedeklarationen i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter. Så här deklarerar du ändringar på pappersblanketter.
  • Ansök om att få förskottsskatterna avlyfta.
  • Kontrollera att Skatteförvaltningen i Finland har ditt rätta utländska bankkontonummer. Då får du en eventuell skatteåterbäring direkt på ditt konto.