Du vistas i Finland i över 6 månader – inkomstbeloppet påverkar skatteprocenten

När du vistas tillfälligt i Finland i över 6 månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet ska betala skatt till Finland för alla dina inkomster. Ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland kan dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du inte har förvärvat i Finland.

När du har en finländsk arbetsgivare fastställs skattesatsen för din lön progressivt på basis av dina årsinkomster. Du behöver en finländsk personbeteckning och ett skattekort.

Se närmare anvisningar om du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats.

Så här sköter du skatterna:

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

2

ANSÖK OM SKATTEKORT

Fyll i blankett 5042r

Ta med den ifyllda blanketten till skattebyrån.

Du kan uppskatta skattesatsen på förhand med skatteprocenträknaren.

Exempel på skattesatser

3

BOKA TID PÅ SKATTEBYRÅN

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Ta med dig

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort)
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller ett visum i de fall ett sådant krävs
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifter om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet
 • en kopia på A1-intyget, ifall du har ett (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid via numret 029 512 000 (växel).

Skatteförvaltningen ser till att dina skatteärenden blir rätt. Du får ett skattekort eller instruktioner för betalning av förskottsskatt från Skatteförvaltningen.

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning.

4

SKICKA ELLER GE SKATTEKORTET TILL ARBETSGIVAREN

Ge skattekortet i original till din arbetsgivare när du börjar arbeta. På basis av skattekortet tar arbetsgivaren ut skatt på din lön.

Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration i Finland

När du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna in en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte returnera den. Du har fått det slutliga beskattningsbeslutet med skattedeklarationen.

Om skattedeklaration inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och deklarera uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter. Deklarera även de inkomster som du har från utlandet under din vistelse i Finland.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du på pappersblankett länk

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning för betalning av kvarskatter. Dessutom ingår även en anvisning för en eventuell begäran om omprövning.

Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna in en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här deklarerar du på pappersblankett länk

Du behöver i allmänhet inte deklarera inkomster till Finland som du har tjänat

 • innan du flyttade till Finland
 • efter att du flyttade från Finland.

Du behöver inte heller betala skatt på dessa inkomster till Finland. Om du ändå får inkomster på basis av arbete i Finland efter att arbetet har upphört (t.ex. optionsförmån) är dessa inkomster i regel skattepliktiga i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 10.8.2018