Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Bärplockning eller annat säsongsarbete i Finland – så här sköter du om skatteärenden

 • Du kan få en personbeteckning genom att boka en besökstid på skattebyrån. Boka tid i MinSkatt eller ring servicenumret 029 497 003. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet.
 • Du kan få personbeteckningen från följande Skatteförvaltningens kontor: Helsingfors (Tavastvägen), Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.
 • Det är inte möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.
 • För att få en personbeteckning ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor.
 • Behandlingstiden är i allmänhet cirka 1–3 dagar, förutsatt att alla dokument och utredningar som behövs har lämnats.

Skatteförvaltningen kan bevilja en personbeteckning av beskattningsmässiga skäl men endast om villkoren för att spara uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfylls.

Läs mer:
En utländsk arbetstagare får en personbeteckning på skattebyrån

På följande skattebyråer kan du få en finländsk personbeteckning

Om du har en finsk personbeteckning och kan logga in i MinSkatt, kan du själv anteckna ditt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt. 

Se anvisningar om hur du gör det i MinSkatt

 • Du kan få en personbeteckning genom att boka en besökstid på skattebyrån. Boka tid i MinSkatt eller ring servicenumret 029 497 003. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet.
 • Du kan få personbeteckningen från följande Skatteförvaltningens kontor: Helsingfors (Tavastvägen), Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.
 • Det är inte möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.
 • För att få en personbeteckning ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor.
 • Behandlingstiden är i allmänhet cirka 1–3 dagar, förutsatt att alla dokument och utredningar som behövs har lämnats.
 • Om du är medborgare i ett land utanför EU- och EES-området eller saknar medborgarskap, kontrollerar vi att du har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta. Rätten att arbeta har antecknats i beslutet om uppehållstillstånd och på uppehållstillståndskortet.  
 • Du får ett uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Skatteförvaltningen kan bevilja en personbeteckning av beskattningsmässiga skäl men endast om villkoren för att spara uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfylls.

Läs mer:

Från och med den 1 februari 2022 kontrollerar Skatteförvaltningen rätten att arbeta för en arbetstagare som kommer till Finland för arbeta från ett område utanför EU eller EES

En utländsk arbetstagare får en personbeteckning på skattebyrån

Om en bärodling får en större grupp utländska arbetstagare som behöver personbeteckning för beskattningen kan arbetsgivaren be Skatteförvaltningens handläggare komma på besök till gården. Arbetstagarna behöver då inte besöka skattebyrån. 

En utländsk arbetstagare kan ansöka om en finsk personbeteckning hos Skatteförvaltningen av beskattningsskäl om hen till exempel behöver personbeteckningen för sitt arbete i Finland. För att få personbeteckning krävs att Skatteförvaltningens handläggare möter den utländska arbetstagaren personligen och identifierar denna med hjälp av resehandlingar. 

Besöksbeslutet fattas från fall till fall separat för varje besök.

Anvisningar till arbetsgivare – gör så här 

Du kan be om ett besök genom att boka tid i MinSkatt. Vi ringer ett förhandssamtal före tidpunkten för den bokade tiden från ett nummer som börjar med 029 497 för att mer ingående komma överens om besöket. På detta sätt kan vi säkerställa att ditt ärende blir smidigt skött under besöket. 

Dessutom får du en påminnelse om bokningen 1–2 dagar före besöket, om besöket kommer att hända och du har beställt en påminnelse.  

 1. Öppna fliken Funktioner som finns på ingångssidan.
 2. Gå till sektionen Meddelanden och kontakter.
 3. Klicka på länken Tidsbokning och boka en tid i kalendern.
 4. Välj i punkten Verksamhetsställe det närmaste kontoret i listan.
 5. Välj "Personbeteckning och skattenummer för mer än 5 utländska arbetstagare" i punkten Välj ämne.
 6. I punkten Välj kontaktställe ska du välja "Gruppen önskar ett besök från Skatteförvaltningens handläggare".
 7. Fyll i de övriga punkterna och klicka på OK.

När du kommer från utlandet till Finland för att säsongsarbeta exempelvis som bärplockare eller inom turismen betalar du i regel skatt till Finland. Din beskattning påverkas av din vistelsetid i Finland och om du arbetar för ett finländsk eller ett utländskt företag.

Om du vistas i Finland i högst 6 månader tar arbetsgivaren ut 35 % källskatt på din lön. Innan källskatten tas ut kan din arbetsgivare dra av 510 euro i månaden eller 17 euro per dag på lönen om du söker ett källskattekort och ger det till din arbetsgivare.

Läs anvisningarna enligt din situation:

Du anställs av en finländsk arbetsgivare

Du anställs av en utländsk arbetsgivare

Du kan begära progressiv beskattning

Om du bor i en EU- eller EES-stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal kan du begära att din lön ska beskattas progressivt.

För skattekortet behöver du en finländsk personbeteckning. Du kan få en personbeteckning från skattebyrån, som du ska besöka personligen. Du ska ta med dig

 • en ifylld registreringsblankett (blankett 6150r)
 • arbetsavtalet
 • ditt pass
 • tillstånd för säsongsarbete (säsongsarbetsintyg, visum eller uppehållstillstånd).

Om du inte är medborgare i en EU- eller EES-stat behöver du i allmänhet ett tillstånd för säsongsarbete. Sök tillstånd för säsongsarbete från Migrationsverket

Om du redan har finländsk personbeteckning kan du skicka din ansökan om progressiv beskattning per post.

Du får ett skattekort för begränsat skattskyldiga som du ska ge din arbetsgivare före den första löneutbetalningsdagen.

Om du vistas i Finland i över 6 månader tar din arbetsgivare ut skatt på din lön enligt skattesatsen på ditt skattekort. Din beskattning är progressiv och både dina inkomster i Finland och utomlands påverkar din skattesats. Om du bor stadigvarande utomlands kan ett skatteavtal dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du har förvärvat utomlands.

Läs anvisningarna enligt din situation:

Du anställs av en finländsk arbetsgivare

Du anställs av en utländsk arbetsgivare

Arbetsgivaren sköter om försäkringarna för säsongsarbetare

Utöver att källskatt tas ut eller förskottsinnehållning verkställs har säsongsarbetarnas arbetsgivare även andra förpliktelser i samband med löneutbetalningen. Dessa förpliktelser gäller finländska arbetsgivare och företag som har fast driftställe i Finland.

En säsongsarbetare är sjukförsäkrad i Finland på basis av arbete om hens lön är minst 741,75 euro i månaden (1.1.–31.7.2022) eller 767,98 euro i månaden (1.8.–31.12.2022). Arbetsgivaren ska då av säsongsarbetaren ta ut sjukförsäkringspremien (sjukvårds- och dagpenningspremie). Sjukförsäkringspremien ingår i skattesatsen om säsongsarbetaren har ett skattekort för begränsat skattskyldiga. Arbetsgivaren ska också betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Arbetsgivaren ska eventuellt även teckna följande socialförsäkringar för säsongsarbetaren och betala premier för försäkringarna till det valda försäkringsbolaget:

Från och med ingången av 2018 betalas det ingen arbetslöshetsförsäkringspremie för säsongsarbetare. Säsongsarbetslagen medförde inga förändringar i andra socialförsäkringspremier.

Med säsongsarbetare avses i säsongsarbetslagen (Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning) tredjelandsmedborgare (medborgare i andra länder än Europeiska unionens medlemsstater eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz) med stadigvarande bosättningsort någon annanstans än i en medlemsstat i Europeiska unionen eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz och som vistas lagligt och tillfälligt i Finland för att arbeta säsongsbundet i enlighet med ett arbetsavtal för viss tid som slutits mellan arbetstagaren och en arbetsgivare som är etablerad i Finland.

Försäkringspremier betalas inte om en säsongsarbetare som kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz har ett A1-intyg från sin hemviststat som anger att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i sin hemviststat.

Registrering för arbetet behövs för över 5 utländska personer

Boka tid på skattebyrån exempelvis om det till bärodlingen kommer fler än 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort eller ett skattenummer.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid via numret 029 497 003.