Arbeta på en byggarbetsplats i Finland – instruktioner för arbetstagaren

Kommer du till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort eller skattenummer och skattekort:
Ring tfn 029 497 050 (på finska och engelska)
Öppettiderna på skattebyråerna har begränsats och vi rekommenderar inte besök på skattebyråerna.

När du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats i Finland ska du registrera dig genast och skaffa dig ett skattenummer. Om du inte har ett skattenummer kommer du inte in på byggarbetsplatsen. Skattenumret ska också synas på ditt fotoförsedda personkort.
Om du anställer arbetstagare på en byggarbetsplats, se instruktioner för arbetsgivaren.

Exakta instruktioner får du genom att svara på frågorna på den här sidan. Välj det alternativ som motsvarar din situation.