Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbete på en byggarbetsplats eller ett varvsområde i Finland – anvisningar för arbetstagaren

När du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller ett varv i Finland ska du registrera dig genast och skaffa dig ett skattenummer. Om du inte har ett skattenummer kommer du inte in på byggarbetsplatsen eller på varvet. Skattenumret ska också synas på ditt fotoförsedda personkort.

Skattenummerregistret uppdateras i mars
I mars 2023 tas uppgifterna om de personer som arbetar inom byggbranschen bort från det officiella skattenummerregistret om vilka det på basis av anmälningsskyldigheten inom byggbranschen inte har lämnats några arbetstagaranmälningar till Skatteförvaltningen under de senaste två åren. Läs mera: Skattenummerregistret uppdateras i mars 2023

 

Om du anställer arbetstagare på en byggarbetsplats eller ett varv, se instruktioner för arbetsgivaren.

Exakta instruktioner får du genom att svara på frågorna på den här sidan. Välj det alternativ som motsvarar din situation.

 

 Vanliga frågor

 • Du kan få en personbeteckning genom att boka en besökstid på skattebyrån. Boka tid i MinSkatt eller ring servicenumret 029 497 003. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet.
 • Du kan få personbeteckningen från följande Skatteförvaltningens kontor: Helsingfors (Tavastvägen), Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.
 • Det är inte möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.
 • För att få en personbeteckning ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor.
 • Behandlingstiden är i allmänhet cirka 1–3 dagar, förutsatt att alla dokument och utredningar som behövs har lämnats.

Skatteförvaltningen kan bevilja en personbeteckning av beskattningsmässiga skäl men endast om villkoren för att spara uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfylls.

Läs mer:
En utländsk arbetstagare får en personbeteckning på skattebyrån

På följande skattebyråer kan du få en finländsk personbeteckning

Om du har en finsk personbeteckning och kan logga in i MinSkatt, kan du själv anteckna ditt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt. 

Se anvisningar om hur du gör det i MinSkatt

 • Du kan få en personbeteckning genom att boka en besökstid på skattebyrån. Boka tid i MinSkatt eller ring servicenumret 029 497 003. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet.
 • Du kan få personbeteckningen från följande Skatteförvaltningens kontor: Helsingfors (Tavastvägen), Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kittilä, Karleby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.
 • Det är inte möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.
 • För att få en personbeteckning ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor.
 • Behandlingstiden är i allmänhet cirka 1–3 dagar, förutsatt att alla dokument och utredningar som behövs har lämnats.
 • Om du är medborgare i ett land utanför EU- och EES-området eller saknar medborgarskap, kontrollerar vi att du har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta. Rätten att arbeta har antecknats i beslutet om uppehållstillstånd och på uppehållstillståndskortet.  
 • Du får ett uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Skatteförvaltningen kan bevilja en personbeteckning av beskattningsmässiga skäl men endast om villkoren för att spara uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfylls.

Läs mer:

Från och med den 1 februari 2022 kontrollerar Skatteförvaltningen rätten att arbeta för en arbetstagare som kommer till Finland för arbeta från ett område utanför EU eller EES

En utländsk arbetstagare får en personbeteckning på skattebyrån

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023